Trần Dương

Không kiếm tiền từ mảng bất động sản Samland đầu tư qua chứng khoán nhưng tiếp tục thua lỗ đến 38%

Admin

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, CTCP Địa ốc Sacom (Samland), công ty con của Sam Holdings (mã: SAM) ghi nhận tổng giá trị gốc khoản chứng khoán kinh doanh 56,85 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022.

Sau khi trừ các chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính, Samland lỗ ròng 61,8 tỷ đồng trong khi năm 2021 lãi 6 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2022, Samland đã bán toàn bộ ba cổ phiếu TCB, FPT, MWG và bán bớt SSI. Chiều ngược lại, công ty đã mua thêm cổ phiếu HPG và SJS. Đây là hai khoản đầu tư thua lỗ tại thời điểm cuối năm 2022 khiến Samland phải dự phòng giảm giá hơn 21,5 tỷ đồng, tương đương mức tạm lỗ gần 38% toàn danh mục.

Các cổ phiếu trong danh mục nắm giữ của Samland hiện gồm HPG giá gốc mua 32 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 11,9 tỷ đồng; 23 tỷ đồng cổ phiếu SJS, đã trích lập dự phòng 9,34 tỷ đồng; và 1,9 tỷ đồng cổ phiếu SSI, đã trích lập dự phòng 0,34 tỷ đồng.

Trong quý IV/2022, doanh thu thuần công ty đạt 2,7 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Cùng với chi phí tài chính tăng gấp 6,6 lần từ 3,7 tỷ đồng lên 24,9 tỷ đồng chủ yếu do lỗ kinh doanh chứng khoán (13 tỷ đồng) và trích dự phòng giảm giá chứng khoán (7,3 tỷ đồng). Kết quả, lợi nhuận sau thuế Samland âm 20,5 tỷ đồng trong quý IV.

Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận doanh thu đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước đó. Sau khi trừ các chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính, Samland lỗ ròng 61,8 tỷ đồng trong khi năm 2021 lãi 6 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng 635% lên 43,85 tỷ đồng mà Samland đặt ra đã không được hoàn thành.

LÊ TRÍ