Trần Dương

Becamex IDC, quý IV lợi nhuận mảng bất động sản sụt giảm thê thảm chỉ đạt 7 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, quý IV/2022, doanh thu thuần của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HoSE: BCM) đạt 879 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, cơ cấu doanh thu cho thấy sự suy giảm mạnh mẽ của mảng kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư là nguyên nhân chính (giảm 91%, đạt 232 tỷ đồng). Trong khi đó, mảng xây dựng lại đi lên (tăng 6,7 lần, đạt 183 tỷ đồng), còn các mảng khác không có nhiều biến động.

Kết quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế của BCM chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 96%; lợi nhuận sau thuế chỉ 7 tỷ đồng, giảm 98% so với năm trước.

Với doanh thu thấp, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 305 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, dù không còn ghi nhận chi phí ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tới 254 tỷ đồng như cùng kỳ, song BCM vẫn chịu khoản lỗ khác tới 52 tỷ đồng. Điều này cộng với việc chi phí bán hàng tăng 75% (đạt 304 tỷ đồng) chi phí tài chính và chi phí quản lý neo ở mức rất cao (lần lượt đạt 253 tỷ đồng và 239 tỷ đồng) đã khiến lợi nhuận của BCM bị bào mòn dữ dội.

Kết quý IV/2022, lợi nhuận trước thuế của BCM chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 96%; lợi nhuận sau thuế chỉ 7 tỷ đồng, giảm 98% so với năm trước. Đây là quý có lợi nhuận thấp nhất kể từ sau quý II/2017 tới nay.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của BCM đạt 6.507 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 2.761 tỷ đồng, giảm 14%; biên lợi nhuận gộp đạt 42,4%, giảm 3,7 điểm %.

Nhờ có thêm khoản lãi rất lớn trong công ty liên doanh, liên kết (1.145 tỷ đồng), lãi khác 80 tỷ đồng và doanh thu tài chính 72 tỷ đồng, BCM có thể gồng gánh các loại chi phí như: chi phí tài chính 882 tỷ đồng, chi phí bán hàng 763 tỷ đồng, chi phí quản lý 536 tỷ đồng.

Kết năm 2022, BCM báo lợi nhuận trước thuế 1.876 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế 1.724 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước.

Dù có lợi nhuận tăng trưởng, song nếu so với kế hoạch năm 2022, BCM mới chỉ hoàn thành 67% mục tiêu doanh thu và 59% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BCM đạt 48.519 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là hàng tồn kho tăng 1,2%, đạt 21.181 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng tài sản.

Các khoản phải thu cũng tăng 13%, lên 6.020 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng tài sản. Trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.394 tỷ đồng, tăng 8%; các khoản phải thu dài hạn đạt 626 tỷ đồng, tăng gấp đôi.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc năm 2022 đạt 30.681 tỷ đồng, giảm 3,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 15.886 tỷ đồng, giảm 4,5%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 17.837 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,72 lần.

AN NHIÊN