Trần Dương

Hoàng Anh Gia Lai của tỷ phú Đoàn Nguyên Đức chậm trả gần 4.400 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016. Theo đó, lũy kế tiền lãi và gốc chậm thanh toán của HAGL tới 30/6 là 4.364 tỷ đồng, trong đó bao gồm 3.349 tỷ đồng tiền lãi và 1.015 tỷ đồng tiền gốc.

dnduc-hag-1719965514.jpg

Lũy kế tiền lãi và gốc chậm thanh toán của Hoàng Anh Gia Lai tới 30/6 là 4.364 tỷ đồng, trong đó bao gồm 3.349 tỷ đồng tiền lãi và 1.015 tỷ đồng tiền gốc.

Theo kế hoạch, HAGL phải thực hiện thanh toán 139,6 tỷ đồng tiền lãi định kỳ vào ngày 30/6. Tuy vậy, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vẫn chưa thanh toán được do chưa đủ nguồn thu từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (HoSE: HNG).

HAGL cho biết tập đoàn đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Lũy kế tiền lãi và gốc chậm thanh toán của HAGL tới 30/6 là 4.364 tỷ đồng, trong đó bao gồm 3.349 tỷ đồng tiền lãi và 1.015 tỷ đồng tiền gốc. Doanh nghiệp này dự kiến thanh toán vào quý III năm nay, thay vì cuối quý II theo kế hoạch.

Trước đó, HAGL đã công bố nghị quyết HĐQT với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, doanh nghiệp đã thông qua mức thù lao các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Ban thư ký.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức sẽ nhận thù lao cao nhất 40 triệu đồng/tháng, tương đương 480 triệu đồng/năm. Con số này đã tăng gấp đôi so với mức thù lao được phê duyệt trong năm 2022-2023.

Tuy vậy, mức thù lao kể trên vẫn thấp hơn 80% nếu so với tổng thu nhập năm trước của bầu Đức tại HAGL và các công ty con.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý I, doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận doanh thu thuần giảm 27% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 25% còn hơn 220 tỷ đồng.

Dù có lãi 12 quý liên tiếp nhưng tính tới cuối quý I, HAGL vẫn còn khoản lỗ lũy kế hơn 1.400 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán.

Tổng dư nợ vay đến cuối quý I của HAGL là hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó gồm 4.450 tỷ đồng là vay ngắn hạn. Trong số nợ vay của công ty có hơn 1.300 tỷ đồng vay trái phiếu ngắn hạn và gần 3.200 tỷ đồng vay trái phiếu dài hạn. Còn lại là vay ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác.

HOÀNG THỊNH