Trần Dương

Hóa chất Lâm Thao (LAS), 9 tháng đầu năm doanh thu ở mức kỷ lục đạt 2.990 tỷ đồng hoàn thành 92% kế hoạch năm

Chiều 3/10, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (mã LAS) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, 9 tháng năm 2023 và triển khai kế hoạch quý IV năm 2023. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.990 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Theo đó, với kế hoạch đạt 3.248 tỷ đồng doanh thu cả năm, sau 9 tháng Hóa chất Lâm Thao đã hoàn thành được 92% mục tiêu đề ra.

LAS cho biết thêm, thu nhập bình quân của người lao động trong giai đoạn 9 tháng đầu năm đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022.

las-lai-1696383970.jpg

Với kế hoạch đạt 3.248 tỷ đồng doanh thu cả năm, sau 9 tháng Hóa chất Lâm Thao đã hoàn thành được 92% mục tiêu đề ra.

Trong đó, riêng quý III năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 840 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch quý, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Phía doanh nghiệp cho biết, thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường cùng với những khó khăn chung của ngành phân bón. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, doanh thu tiêu thụ trong 9 tháng năm 2023 đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2022; công tác quản trị chi phí, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng cao rõ rệt.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2023 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức của tình hình kinh tế thế giới và thị trường phân bón, LAS cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị nội bộ, đổi mới trong sản xuất kinh doanh để thực hiện thành công các kế hoạch trong năm 2024.

Trong đó, công ty chú trọng đổi mới quản trị về sản xuất và tối ưu hoá các dây chuyền sản xuất. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2023 trong tập thể cán bộ, người lao động Công ty.

AN NHIÊN