Trần Dương

HDBank dự kiến mua lại một công ty chứng khoán có vốn trên 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) công bố sẽ trình cổ đông thông qua việc mua lại một công ty chứng khoán tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 tới đây. Theo đó, HDBank dự kiến mua công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

HDBank dự kiến mua công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, nền kinh tế Việt Nam đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và trên thế giới. HDBank cho rằng đây là tiền đề rất tốt cho thị trường chứng khoán phát triển. Bên cạnh đó, số lượng tài khoản chứng khoán của Việt Nam mới đạt tỷ lệ hơn 6% dân số, còn rất thấp so với mức 10%-15% của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất lớn.

Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường chứng khoán, HDBank trình Đại hội cổ đông thông qua việc tham gia góp vốn, mua lại cổ phần một công ty chứng khoán. Việc này HDBank sẽ mở rộng hơn nữa các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đa dạng hóa và tăng cường nguồn thu dịch vụ, thông qua nhiều hoạt động mới như tư vấn phát hành, tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, quản lý tài sản và các dịch vụ khác.

Tiêu chí mà HDBank đưa ra để lựa chọn công ty chứng khoán góp vốn, mua cổ phần bao gồm: Được cấp phép để thực hiện các nghiệp vụ như môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất; hoạt động kinh doanh có lợi nhuận liên tiếp trong 03 năm gần nhất đồng thời đảm bảo đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và quy định hiện hành của HDBank.

Trước HDBank, nhiều ngân hàng khác trên thị trường cũng đã sở hữu công ty chứng khoán.

LÊ TRÍ