#

Hải Dương kiến nghị thu hồi hơn 500ha để thực hiện 129 dự án

Lê Trí

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, UBND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 569,1 ha đất để thực hiện 129 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

hai-duong-1689213353.jpg

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, UBND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án.

Các dự án cần thu hồi diện tích đất lớn để thực hiện là: Khu đô thị phía nam TP Hải Dương (phần còn lại) cần thu hồi 896.100 m2; cụm công nghiệp Toàn Thắng, huyện Gia Lộc (750.000 m2); cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37, đoạn km 81 + 750 đến km 99 + 680, TP Chí Linh (342.300 m2); khu dân cư mới phía bắc thị trấn Tứ Kỳ (401.909 m2); khu dân cư mới thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành (213.600 m2); đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18, TP Chí Linh (143.000 m2); đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, TP Hải Dương (133.700 m2).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 254,18 ha đất trồng lúa và 5,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 157 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng 5,8 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hoá Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch; mở rộng chùa Ngũ Đài; mở rộng chùa Huyền Thiên (cùng ở TP Chí Linh).

LÊ TRÍ