#

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) quyết định tham gia đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng

Lê Trí

Ngày 12/12, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) đã thông qua chủ trương tham gia đầu tư, thi công xây lắp và thực hiện quản lý vận hành tại dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP).

ct-hhv-1702519203.jpg

Theo Nghị quyết HĐQT, HHV sẽ tham gia đầu tư bằng nhiều hình thức dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Theo Nghị quyết HDQT, HHV sẽ tham gia đầu tư bằng nhiều hình thức. Đầu tiên, Công ty sẽ tham gia làm nhà đầu tư trực tiếp, góp vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp dự án (DNDA) PPP và cùng Liên danh nhà đầu tư (bao gồm HHV – CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam – CTCP Xây dựng công trình 568). DNDA sẽ ký kết hợp đồng BOT với UBND tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, HHV tham gia phần vốn huy động khác của dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), cho vay, phát hành trái phiếu và các hình thức khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

HHV cũng đồng thời tham gia làm nhà thầu thi công xây lắp, cung cấp nhân công, vật tư, thiết bị cho dự án và tham gia đấu thầu quyền quản lý vận hành sau khi dự án hoàn thành giai đoạn xây dựng đưa vào khai thác.

Động thái nói trên của HHV diễn ra trong bối cảnh ngày 22/12 tới đây, dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh sẽ được khởi công. Theo chủ trương đầu tư được điều chỉnh ngày 16/01/2023, tuyến cao tốc dài hơn 121 km. Trong đó, thông qua địa phận Lạng Sơn khoảng 52 km, qua địa phận Cao Bằng hơn 69 km.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư hơn 22 ngàn tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 93.35 km với hơn 14 ngàn tỷ đồng, nhà đầu tư huy động gần 7 ngàn tỷ đồng, số còn lại sẽ là vốn Nhà nước. Còn giai đoạn 2 khoảng 27.71 km với gần 8 ngàn tỷ đồng (từ nguồn vốn Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác).

Được biết, thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025, giai đoạn 2 sau năm 2025.

MINH TRÍ