Trần Dương

Gelex Electric (GEE) chi hơn 220 tỷ đồng để nâng sở hữu tại Cadivi (CAV) và Thibidi (THI) lên mức 100%

Admin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CAV và THI của CTCP Điện lực Gelex - Gelex Electric (GEE), công ty con của Tập đoàn Gelex (GEX).

Tính đến cuối quý III/2022, GEE sở hữu 9 công ty thành viên, tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, GEE đăng ký chào mua công khai hơn 2,1 triệu cổ phiếu CAV của CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi). Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của GEE tại Cadivi tăng từ 96,4% lên 100%.

Trước đó, ngày 9/12, Cadivi đã thông báo nhận được hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu của Gelex Electric với giá 55.000 đồng/cp. Với mức giá nàt, Gelex Electric cần chi khoảng 115,5 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ trên.

Đồng thời, Gelex Electric chào mua công khai hơn 4,5 triệu cổ phiếu THI của CTCP Thiết bị điện (Thibidi), qua đó nâng sở hữu từ 80,87% lên 100%. Tạm chiếu theo thị giá hiện tại của THI 24.000 đồng/cp ước tính GEE sẽ phải chi ra khoảng 108 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2022, GEE là công ty con của GEX với tỷ lệ sở hữu 79,99%. Gelex Hạ tầng cũng là công ty con của GEX với tỷ lệ sở hữu 92,88%.

Tính đến cuối quý III/2022, GEE sở hữu 9 công ty thành viên, tập trung vào lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) bao gồm sản xuất thiết bị điện và phát điện.

LÊ TRÍ