Trần Dương

FPT Telecom (FOX) có hơn 10.700 tỷ đồng gửi ngân hàng, lợi nhuận 6 tháng đạt 1.212 tỷ đồng

Lê Trí

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã chứng khoán FOX) công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

fpt-lai-1690426718.jpg

Lợi nhuận sau thuế của FPT Telecom đạt 1.212 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, doanh thu quý II đạt 3.892 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí vốn bỏ ra lớn hơn đà tăng doanh thu, đến 16,8%, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.754 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ.

Trong quý chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 11,8% là một trong những yếu tố giúp lợi nhuận sau thuế ngược chiều tăng trưởng 5,3% lên mức 632 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 doanh thu FPT Telecom đạt 7.682 tỷ đồng, tăng 8,6% so với nửa đầu năm ngoái. Chi phí vốn tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm là những tác động chính khiến lợi nhuận trước thuế còn 1.514 tỷ đồng, đã hoàn thành 54% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.212 tỷ đồng, vẫn tăng trưởng 4,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo cho thấy trong kỳ FPT Telecom nhận 359 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu là thu lãi tiền gửi. FPT Telecom là một trong số những doanh nghiệp nhiều tiền trên sàn chứng khoán. Tiền và tương đương tiền đến cuối kỳ còn 163 tỷ đồng - chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra công ty còn có hơn 10.466 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Tổng tiền mang đi gửi ngân hàng hơn 10.700 tỷ đồng.

AN NHIÊN