#

Eximbank (EIB) bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc nguyên Tổng giám đốc giữ chức Phó chủ tịch HĐQT

Lê Trí

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc, thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) giữ chức Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII.

loc-eib-1706313205.jpg

Ông Trần Tấn Lộc sinh ngày 1/6/1969, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Được biết, ông Trần Tấn Lộc đã có thâm niên hơn hơn 30 năm làm việc tại Eximbank, trải qua nhiều vị trí như Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc Eximbank.

Thời hạn bổ nhiệm dựa theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025). Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 25/1/2024. Hiện HĐQT Eximbank hiện có 7 thành viên, trong đó bà Đỗ Hà Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, vào tháng 10/2023, ông Trần Tấn Lộc đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Eximbank để tập trung vào nhiệm vụ tại HĐQT. Ông Nguyễn Hoàng Hải được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Eximbank thay thế ông Lộc.

Ông Trần Tấn Lộc sinh ngày 1/6/1969, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Từ tháng 8/1990, ông Lộc gia nhập Eximbank và làm việc tại các phòng ban khác nhau, ở những chức vụ như Phó tổng giám đốc, quyền Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc thường trực và Tổng giám đốc.

Về kết quả kinh doanh, Eximbank cho biết, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 2.720 tỷ đồng, giảm 26,7% so với năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch đại hội cổ đông (ĐHCĐ) đã thông qua là 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, năm qua Eximbank mới thực hiện 54,4% mục tiêu.

Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ngân hàng ở mức 201.399 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm ngoái tuy nhiên cũng không đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2023 đã thông qua là 210.000 tỷ đồng.

Về kế hoạch trong năm 2024, Eximbank tiếp tục đưa ra mục tiêu tương đối tham vọng, trong đó lợi nhuận trước thuế là 5.180 tỷ đồng, cao hơn 90,5% so với kết quả thực hiện năm trước.

HẠ VY