Trần Dương

Đồng Nai: Sau gia hạn, nếu Bitexco tiếp tục thực hiện không đúng thời hạn sẽ bị thu hồi dự án tại Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận gia hạn thêm 482 ngày cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco để triển khai xây dựng dự án Khu dân cư - thương mại tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. Nếu doanh nghiệp thực hiện không đúng thời hạn, tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét thu hồi đất, không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 2275/QĐ–UBND về việc kéo dài thời gian sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư - thương mại có diện tích hơn 66.549m2 do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Tập đoàn Bitexco) làm chủ đầu tư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

bitexco-1695695125.jpg

Sau gia hạn, nếu Bitexco tiếp tục thực hiện không đúng thời hạn sẽ bị thu hồi dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 482 ngày để triển khai xây dựng dự án Khu dân cư – thương mại nói trên vì ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19 nên dự án của doanh nghiệp bị chậm tiến độ. Thời điểm kéo dài thời gian đã gia hạn được tính từ ngày UBND tỉnh có quyết định đồng ý cho gia hạn (kể từ ngày 22/9).

Trong trường hợp hết thời gian trên nếu Tập đoàn Bitexco chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. Điều này có nghĩa, Tập đoàn Bitexco đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi dự án nếu không xây dựng công trình trong 482 ngày được gia hạn.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Tập đoàn Bitexco khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục và triển khai hoàn thành dự án theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ được phê duyệt, gia hạn.

Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án trong thời gian được gia hạn. Trường hợp, sau thời gian này, nếu chủ đầu tư không triển khai xây dựng theo quy định sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Cục thuế tỉnh này rà soát, xác định và thông báo mức nghĩa vụ tài chính với thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai thực hiện dự án để Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định (nếu có).

UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các đơn vị có chức năng phối hợp với UBND xã Phú Hội theo dõi việc thực hiện dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư trong thời gian được kéo dài gia hạn để triển khai dự án, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, UBND TP Hà Nội cũng ban hành công văn yêu cầu Sở TN-MT, Sở KH-ĐT và UBND quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì thu hồi diện tích đất dự án The Manor Central Park do Bitexco làm chủ đầu tư.

AN NHIÊN