Trần Dương

Doanh thu tăng đột biến, Thiên Long (TLG) chi 116,7 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2022

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) thông báo ngày 30/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền.

TLG báo doanh thu thuần đạt 2.780 tỷ đồng và lãi ròng 404 tỷ đồng, tăng 48% và 125% so với cùng kỳ.

Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 11/1/2023. Tỷ lệ thực hiện là 15%, tương ứng với mỗi cổ phiếu cổ đông sở hữu được nhận được nhận 1.500 đồng. Như vậy, với hơn 77,79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TLG sẽ chi xấp xỉ 116,7 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Thiên Long cũng đã trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 15%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2022, TLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 899 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ; lãi sau thuế 104 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi vỏn vẹn 4 tỷ đồng của quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TLG báo doanh thu thuần đạt 2.780 tỷ đồng và lãi ròng 404 tỷ đồng, tăng 48% và 125% so với cùng kỳ.

Năm 2022, TLG đặt mục tiêu mang về 3.250 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty thực hiện được 85% mục tiêu doanh thu và hoàn thành vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận năm.

AN NHIÊN