Trần Dương

Để ổn định sản xuất kinh doanh, TPHCM đề xuất giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X, UBND TPHCM có tờ trình xin ý kiến HĐND Thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố theo hướng giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024.

bf-giadat-1701997107.jpg

UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cho ý kiến giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cho ý kiến giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 được UBND Thành phố ban hành tại Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/1/2023.

Đề xuất này nhằm ổn định và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân ổn định sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Theo UBND Thành phố, hiện kinh tế-xã hội năm 2023 và dự báo năm 2024 trên địa bàn Thành phố sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, giá đất và tình hình giao dịch bất động sản khá trầm lắng. Đồng thời, hiện Quốc hội đang xem xét Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng bỏ Khung giá đất và xây dựng Bảng giá đất phù hợp với giá giao dịch trên thị trường.

UBND Thành phố cho rằng qua báo cáo của các sở, ngành, quận, huyện và TP. Thủ Đức trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 05 không gặp khó khăn, vướng mắc và phản ánh của các đối tượng bị tác động của Quyết định.

Do đó, trường hợp giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn Thành phố như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 sẽ không ảnh hướng đến các đối tượng áp dụng.

AN NHIÊN