#

Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, BCM) sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động 1.300 tỷ đồng

Lê Trí

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, mã BCM – sàn HOSE) vừa mới thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp năm 2023 với tổng mệnh giá tối đa 1.300 tỷ đồng.

bf-bcm-cover-1702603528.jpg

HĐQT của Becamex thông qua chủ trương phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023.

HĐQT của Becamex thông qua chủ trương phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023. Trong đó, Công ty chưa công bố chi tiết về kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu, kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành.

Ngoài ra, Becamex cũng thông qua dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu (không nêu chi tiết tài sản nào).

Trước đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 cho thấy hoạt động kinh doanh của BCM cũng kém khả quan với doanh thu đạt hơn 1.143 tỷ đồng, giảm 49,51% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 215,63 tỷ đồng, giảm 16,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Becamex đạt 3.034,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 46,15% so với 9 tháng năm 2022; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264,5 tỷ đồng, giảm tới 84,11%.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân lợi nhuận 9 tháng năm 2023 giảm mạnh so với 9 tháng năm 2022, bên cạnh việc doanh thu giảm trong khi các chi phí đều tăng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm tới 73,54% xuống còn gần 468 tỷ đồng, Công ty còn ghi nhận lợi nhuận khác âm 99,25 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 133 tỷ đồng.

Năm 2023, Becamex đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.263 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Công ty mới hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 11,69% kế hoạch lợi nhuận của năm.

THỊNH HUY