#

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) lãi quý I sụt giảm đến 99% chỉ đạt 7 tỷ đồng, tổ chức ĐHCĐ bất thành

Admin

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa công bố báo cáo quý I/2023. Theo đó, lãi quý I sụt giảm đến 99% so với cùng kỳ chỉ đạt được 7 tỷ đồng.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của CII đạt hơn 748 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi gộp theo đó tăng 6%, thu về gần 276 tỷ đồng.

CII lãi quý I sụt giảm đến 99% chỉ đạt 7 tỷ đồng, tổ chức ĐHCĐ bất thành.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của CII lao dốc đến 76%, xuống còn 217 tỷ đồng. Theo lý giải của ban điều hành, biến động chủ yếu do khoản lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính giảm mạnh từ gần 776 tỷ đồng xuống còn gần 1 tỷ đồng. Kết quả, lãi ròng quý I của CII chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm đến 99% so với cùng kỳ.

Năm 2023, CII đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5,155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 30% và 50% so với kết quả 2022. Kết thúc quý I, Công ty mới thực hiện được gần 15% kế hoạch doanh thu và gần 2% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tổng tài sản, tính đến 31/3/2023 công ty ghi nhận tài sản đạt 29,006 tỷ đồng tăng nhẹ gần 2% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là khoản phải thu ngắn hạn hơn 5,390 tỷ đồng, trích lập dự phòng 170 tỷ đồng nợ xấu. Hàng tồn kho đạt gần 1,338 tỷ đồng, giảm hơn 17%.

Nợ phải trả của CII tại cuối quý 1 tăng nhẹ lên gần 20,667 tỷ đồng, gấp gần 2.5 lần vốn chủ sở hữu. Riêng vay nợ tài chính chiếm gần 74% tổng nợ phải trả với hơn 15,232 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, khoản vay trái phiếu có giá trị hơn 3.000 tỷ đồng.

Vào sáng ngày 26/4, dù được áp dụng chương trình khuyến khích cổ đông tham dự thông qua phần quà tri ân bằng tiền (tùy thuộc số cổ phần nắm giữ) nhưng ĐHCĐ thường niên 2023 của CII bất thành khi tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 45.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Lãnh đạo công ty cho hay ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 24/05/2023.

LÊ TRÍ