#

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) của đại gia Mai Văn Huy giải trình khi bị cưỡng chế hơn 1.252 tỷ đồng tiền thuế

Lê Trí

Hôm 4/12/2023, Cục thuế tỉnh Hậu Giang đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích từ tài khoản Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu để thi hành thông báo tiền thuế nợ số 695/QĐ-CTHAG.

Cụ thể, lý do bị cưỡng chế, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ tiền thuế, tiền chậm nộp quá 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý Thuế, số tiền bị cưỡng chế là 1.159,9 tỷ đồng.

psh-huy-1704507501.jpg

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) của đại gia Mai Văn Huy bị cưỡng chế hơn 1.252 tỷ đồng tiền thuế.

Trong đó, yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trích tiền từ tài khoản số 110000137503 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 5/12/2023 đến ngày 3/1/2024.

Trước đó, vào ngày 22/12/2023, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ (Lô 2.7 KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) để thi hành thông báo tiền thuế nợ ngày 11/12/2023 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Lý do bị cưỡng chế, Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ có tiền thuế nợ quá 90 ngày quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 92,5 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm kể từ ngày 22/12/2023 đến ngày 22/12/2024.

Như vậy, tổng số tiền bị cưỡng chế do Quyết định của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và Cục Thuế thành phố Cần Thơ là 1.252,4 tỷ đồng.

Trước sự việc nêu trên, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu vừa có văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và nhà đầu tư liên quan tới khoản nợ thuế 1.252,4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, ngày 18/12/2023, Công ty đã nhận công văn của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày 18/12/2023 đến 17/12/2024.

Ngày 22/12/2023, Công ty cũng đã nhận công văn của Cục thuế thành phố Cần Thơ về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn từ ngày từ ngày 22/12/2023 đến 23/12/2024 đối với chi nhánh của NSH Petro tại Cần Thơ (Lô 2.7 KCN Trà Nóc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh Hậu Giang đã gửi công văn đến Bộ tài chính và Tổng cục thuế về việc xin ý kiến tháo gỡ khó khăn cho Công ty, tạo điều kiện để công ty cam kết với địa phương thực hiện nộp dần tiền thuế nợ cho ngân sách nhà nước .

Thực tế hiện nay, Công ty cho hay vẫn hoạt động kinh doanh bán hàng và nộp thuế theo từng lần phát sinh 18% vào ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Công ty cũng đã giải trình với Cục thuế tỉnh Hậu Giang và có phương án khắc phục thanh toán nợ thuế trong năm 2024.

Căn cứ tình hình nộp thuế công ty năm 2021 đã nộp là 1.775 tỷ, năm 2022 là 1.224 tỷ, do thuế phát sinh thường xuyên và liên tục hàng tháng nên Công ty đã kê khai và nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định (mỗi tháng phát sinh khoảng 146 tỷ).

Tuy nhiên cuối năm 2022 do ảnh hưởng kinh tế về thị trường xăng dầu thế giới nói chung và trong nước nói riêng, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh.

Bộ Công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải nhập hàng đảm bảo nguồn cung thị trường không bị đứt gãy, do đó Công ty đã tập trung nguồn tiền để nhập hàng hoá dẫn đến chậm trễ trong việc nộp thuế.

MINH TRÍ