Trần Dương

Dầu khí Nam Sông Hậu (PHS) tiếp tục xin gia hạn trả lãi lô trái phiếu có gia trị 400 tỷ đồng

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) vẫn chưa trả toàn bộ lãi cho trái phiếu mã PSHH2224002, tiếp tục gia hạn thời gian thanh toán đến ngày 10/1/2024.

phs-tp-1703207834.png

Lô trái phiếu PSHH2224002 có mệnh giá trái phiếu 400 tỷ đồng và dư nợ còn lại tại thời điểm 30/9/2023 là 354,8 tỷ đồng.

Ngày 7/12/2023, Nam Sông Hậu phải thanh toán hơn 10,17 tỷ đồng lãi trái phiếu mã PSHH2224002 nhưng Công ty đã gia hạn lần 1 đến ngày 16/12/2023.

Tuy nhiên, đến hạn gia hạn lần 1 ngày 16/12, Nam Sông Hậu đã thanh toán được 2,91 tỷ đồng tiền lãi, còn lại hơn 7,25 tỷ đồng chưa thanh toán.

Lý do cho việc chậm thanh toán được Nam Sông Hậu đưa ra do Công ty chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ, vì vậy tiếp tục gia hạn ngày thanh toán lần 2 đến ngày 10/1/2024.

Được biết, trái phiếu mã PSHH2224002 được phát hành ngày 7/6/2022, đáo hạn ngày 7/6/2024 và trả lãi 3 tháng một lần. Trong đó, mệnh giá trái phiếu 400 tỷ đồng và dư nợ còn lại tại thời điểm 30/9/2023 là 354,8 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, tính tới 30/9/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Nam Sông Hậu tăng 41,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.658 tỷ đồng, lên 5.636,8 tỷ đồng và chiếm 52,1% tổng nguồn vốn (cùng kỳ chiếm 39,5% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.337,9 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.298,9 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu đạt 912,3 tỷ đồng, giảm 13,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,26 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,3%, lên 11,8%.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu đạt 5.360,9 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 277,53 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 241,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 519,23 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Nam Sông Hậu đặt kế hoạch doanh thu 10.964,3 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 356,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 236,6 tỷ đồng.

THỊNH HUY