#

Cục Thuế Hà Nội thông báo cưỡng chế gần 90 tỷ đồng đối với FLC

Lê Trí

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa cho biết đã nhận quyết định của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc cưỡng chế thuế do có số tiền quá hạn nộp.Tổng số tiền bị cưỡng chế xấp xỉ 90 tỷ đồng. Trong số này có khoảng 61 tỷ đồng là thuế thu nhập doanh nghiệp, 14 tỷ đồng là thuế thu nhập cá nhân. Phần còn là tiền chậm nộp.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Tập đoàn FLC tại các ngân hàng. Trong trường hợp tài khoản còn ít hơn số tiền cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi để trích tiếp khi những tài khoản này phát sinh giao dịch có.

flc-thue-1704768246.jpg

Sức khỏe tài chính của FLC hiện vẫn là một ẩn số bởi công ty đã không công bố báo cáo tài chính từ cuối năm 2022.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng ra quyết định cưỡng chế hơn 81,6 tỷ đồng tiền thuế đối với doanh nghiệp này vì lý do tương tự.

Sức khỏe tài chính của FLC hiện vẫn là một ẩn số bởi công ty đã không công bố báo cáo tài chính từ cuối năm 2022. Theo báo cáo tài chính gần nhất được công bố vào cuối quý III/2022, công ty có tổng tài sản 36.216 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 28.270 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm đó là 7.944 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.086 tỷ đồng.

Việc không công bố báo cáo tài chính khiến cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng vào giữa tháng 2/2023. Cổ phiếu này chuyển sang đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM sau đó nửa tháng và được Sở Giao dịch Hà Nội (HNX) chấp thuận. Tuy nhiên, ngay sau thông báo chấp thuận này, HNX ra thêm quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu.

Theo HNX, FLC vẫn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng nên cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM theo quy định. Tuy nhiên, doanh nghiệp này tiếp tục rơi vào trường hợp "cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch" vì trước đó vi phạm nghiêm trọng quy định công bố thông tin.

Ban lãnh đạo FLC cho biết, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022 cũng như các báo cáo tài chính quý và bán niên 2023 đến nay vẫn chưa được phát hành do công ty và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán.

Tuần trước, FLC tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường để trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị, một thành viên Ban kiểm soát và thông tin về kết quả tái cơ cấu cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2024. Tuy nhiên, phiên họp này không thể tiến hành do chỉ có 94 người đại diện cho khoảng 32% tổng số cổ phần có quyền biểu.

THỊNH HUY