Trần Dương

Còn 13.640 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, Masan Consumer (MCH) chi gần 3.300 tỷ đồng tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%

Ngày 19/7 tới đây CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - mã chứng khoán MCH) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.500 đồng. Thời gian thanh toán 14/8/2023.

Theo đó, với hơn 727 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer chi khoảng 3.270 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

mch-cotuc-1689011450.jpg

Lũy kế đến 31/3/2023 Masan Consumer còn 13.640 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.

Trước đó masn Consumer đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 6.037 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Tuy vậy nhờ tiết giảm chi phí nên lợi nhuận sau thuế đạt 1.388 tỷ đồng, tăng 17,1% so với số lãi 1.185 tỷ đồng đạt được quý I năm ngoái.

Lũy kế đến 31/3/2023 Masan Consumer còn 13.640 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 3.610 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Đồng thời với chi tạm ứng cổ tức, Masan Consumer cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn thay đổi Trụ sở chính của Công ty; thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức vào tháng 4 vừa qua, HĐQT của Masan Consumer cũng có tờ trình về phương án sáp nhập vào Công ty TNHH Masan Consumer Holdings để hiện thực hóa việc hợp nhất chiến lược và vận hành, cũng như đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của công ty.

Theo đó, Masan Consumer Holdings dự kiến chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành CTCP và tăng vốn điều lệ lên hơn 6.708 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phần thưởng).

Masan Consumer Holdings sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với tất cả số cổ phần đang lưu hành của Masan Consumer được nắm giữ bởi các cổ đông, tỷ lệ hoán đổi 1:1.

Sau sáp nhập, Masan Consumer chấm dứt hoạt động, Masan Consumer Holdings được hưởng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ, tài sản khác của Masan Consumer.

LÊ TRÍ