Trần Dương

Chủ tịch Lương Trí Thìn của Tập đoàn Đất Xanh đã bán thành công 20 triệu cổ phiếu DXG để cho công ty vay vốn

Lê Trí

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông báo đã bán 20 triệu cổ phiếu DXG theo phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 11/9 – 25/9.

Theo đó, sau giao dịch, ông Lương Trí Thìn hạ sở hữu tại DXG xuống còn 105 triệu cổ phần, tương đương 17,15% vốn điều lệ.

thin-dxg-1695863886.jpg

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa thông báo đã bán thành công 20 triệu cổ phiếu DXG.

Trong một diễn biến có liên quan, từ ngày 7/8 – 5/9, em trai ông Thìn là ông Lương Trí Tú cũng đã bán ra 3,68 triệu trong số 4,4 triệu cổ phiếu DXG đã đăng ký bằng phương pháp thỏa thuận/khớp lệnh.

Trước đó, hôm 5/9, Đất Xanh công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT DXG hỗ trợ cho công ty vay vốn với số tiền tối đa 300 tỷ đồng.

Theo đó, thời hạn vay tối đa 6 tháng, lãi suất 6%/năm. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh.

Được biết, tính đến ngày 30/6/2023, nợ phải trả của DXG ở mức 16.372 tỷ đồng, vượt vốn chủ sở hữu (14.126 tỷ đồng). Trong đó, tổng nợ vay 6.027 tỷ đồng bao gồm nợ vay ngắn hạn hơn 3.008 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 3.019 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2023, DXG báo lãi trở lại sau 2 quý lỗ ròng. Cụ thể, Đất Xanh lãi sau thuế hơn 157 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ song tích cực hơn mức lỗ 117 tỷ đồng và 460 tỷ đồng của 2 quý trước đó.

MINH TRÍ