#

Bộ Xây dựng công bố 56 dự án đủ điều kiện bán nhà ở trong quý I/2022

Admin

Mới đây, Bộ Xây dựng đã công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2022. Trong đó, cả nước có 56 dự án bất động sản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với tổng số 10.357 căn.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, quý I/2022 có 22 dự án nhà ở thương mại hoàn thành với 5.217 căn, số lượng dự án bằng khoảng 47% so với quý IV/2021 và bằng khoảng 54% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại miền Bắc có 13 dự án với 772 căn, tại miền Trung có 05 dự án với 207 căn, tại miền Nam có 04 dự án với 4.238 căn.

Có 1.216 dự án đang triển khai xây dựng với 332.387 căn, số lượng dự án bằng khoảng 116% so với quý IV/2021 và bằng khoảng 88% so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể: Tại miền Bắc có 288 dự án với 157.116 căn, tại miền Trung có 239 dự án với 104.860 căn, tại miền Nam có 689 dự án với 70.411 căn.

Trong quý I, có 39 dự án nhà ở thương mại cấp phép mới với 18.660 căn, số lượng dự án bằng khoảng 80% so với quý IV/2021 và bằng khoảng 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại miền Bắc có 21 dự án với 6.103 căn, tại miền Trung có 7 dự án với 3.077 căn, tại miền Nam có 11 dự án với 9.480 căn.

“Qua số liệu cho thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý I/2022 vẫn chưa được cải thiện, đặc biệt là số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 41%, trong đó số căn hộ của các dự án bằng khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2021”, Bộ Xây dựng thông tin.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở, có 9 dự án với 1.850 ô đất nền; số lượng dự án bằng khoảng 64% so với quý IV/2021. Dự án đang triển khai xây dựng có 181 dự án với 47.723 ô đất nền; số lượng dự án bằng khoảng 103% so với quý IV/2021.

Dự án được cấp phép mới có 13 dự án với 4.854 ô đất nền; số lượng dự án bằng khoảng 45% so với quý IV/2021.

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú, quý I/2022 có 1 dự án hoàn thành tại Cao Bằng, số lượng dự án bằng khoảng 14% so với quý IV/2021. Dự án đang triển khai có 52 dự án với 20.118 căn hộ du lịch và 7.887 biệt thự du lịch, tập trung chủ yếu tại Khánh Hòa (26 dự án), Vĩnh Phúc (07 dự án), Phú Yên (06 dự án); số lượng dự án bằng khoảng 98% so với quý IV/2021..

Về số lượng dự án và căn hộ thương mại đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Theo tổng hợp số liệu của các địa phương có báo cáo cho thấy, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán: Có 56 dự án với 10.357 căn được các Sở Xây dựng có văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (bằng khoảng 33,4% so với quý IV/2021).

Số lượng các dự án bất động sản, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú do cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã thẩm định có 1.410 căn nhà ở bằng khoảng 68,2% so với quý trước đó; biệt thự du lịch 540 căn trong khi quý IV/2021 không có căn nào. Đáng lưu ý, văn phòng kết hợp lưu trú và căn hộ du lịch không có căn nào, vẫn giống quý trước đó.

Nhất Phong