#

Bộ trưởng Giao thông Vận tải: Rà soát, đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Admin

Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đang được Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo sát sao về rà soát, đẩy nhanh tiến độ tổng thể nhằm đưa công trình vào khai thác năm 2025.

Phối cảnh sân bay Long Thành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai dự án, theo Bộ trưởng Thể, các dự án thành phần 1, 2, 4 do vướng mắc về cơ chế chính sách, vẫn còn nhiều hạng mục chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Để đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, đối với dự án thành phần 1, Bộ trưởng giao Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp với Vụ kế hoạch và Đầu tư, Cục Hàng không Việt Nam mời đại diện các chủ đầu tư các hạng mục công trình họp, tổng hợp tham mưu báo cáo, để Bộ Giao thông vận tải gửi báo cáo Thủ tướng, Ban chỉ đạo của Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành và UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án trên đảm bảo hoàn thành đồng bộ.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, hàng năm từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư, trình Bộ Giao thông vận tải chấp thuận trong tháng 3/2022 để đảm bảo nguồn vốn xây dựng cho Nhà cảng vụ.

Chậm nhất trong tháng 4 tới, Cục Hàng không Việt Nam phải lập tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án nhà cảng vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đối với dự án thành phần 2, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, công tác lựa chọn nhà thầu gói TV03 đã bị chậm 2 tháng so với tiến độ đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận nên khả năng tiến độ thực hiện gói thầu tư vấn bị chậm.

“Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam phải báo cáo tiến độ chi tiết hàng tuần, so sánh kết quả đạt được so với kế hoạch, đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo khởi công phần móng chậm nhất vào tháng 10/2022, hoàn thành đồng bộ toàn dự án vào tháng 12/2024. Đồng thời, báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án Trung tâm kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh, đảm bảo đồng bộ với dự án thành phần 2, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp, làm cơ sở kiểm điểm đôn đốc tiến độ”, Bộ trưởng nói, đồng thời yêu cầu VATM khẩn trương kiện toàn bộ máy của chủ đầu tư và ban Quản lý dự án; nếu có khó khăn, vướng mắc, phải báo cáo kịp thời với Bộ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đối với dự án thành phần 3, Bộ trưởng nêu rõ: "Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam phải thường xuyên họp giao ban cùng ban Quản lý dự án để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ; định kỳ cập nhật và gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp".

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cần chỉ đạo các nhà thầu tư vấn trong nước và nước ngoài khẩn trương tập trung toàn bộ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thiết kế; định kỳ hàng tuần họp kiểm điểm về tiến độ.

Ban Quản lý dự án rà soát, xây dựng lại tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết các hạng mục của dự án, trong đó lường trước yếu tố bất lợi thời tiết, đẩy nhanh tiến độ khởi công song song các hạng mục ưu tiên đã có mặt bằng thuận lợi, nghiên cứu tổng thể các giải pháp để rút ngắn tiến độ các hạng mục, phân chia gói thầu ưu tiên xử lý kỹ thuật đặc biệt, cơ chế chính sách theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ trưởng yêu cầu ban Quản lý dự án khẩn trương lập sơ đồ và tiến độ ưu tiên trong công tác bàn giao mặt bằng. Yêu cầu Tổ công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục bám sát hiện trường để kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo (của Bộ Giao thông Vận tải); tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Long Thành, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng để có thể nhận mặt bằng theo các khu vực ưu tiên, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến tiến độ.

Đối với dự án thành phần 4, hiện các căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không đã được ban hành đầy đủ. Bộ trưởng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện.

Kim Điền