Trần Dương

Bộ Tài chính dự kiến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi trước năm 2025

Admin

Trong dự thảo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK), thị trường bảo hiểm đến năm 2025 và định hướng đến 2030, Bộ Tài chính đề ra mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi trước năm 2025

Trước đó, Ngân hàng thế giới (WB) và tổ chức FTSE Russell đã làm việc, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nâng hạng và gần nhất vào tháng 5/2022, UBCKNN đã ký văn bản hợp tác với Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) về việc hỗ trợ nâng hạng.

Bộ Tài chính đề ra mục tiêu nâng hạng TTCK Việt Nam lên thị trường mới nổi trước năm 2025.

Tại báo cáo tuần mới đây, Chứng khoán BSC cho biết theo các tiêu chí của MSCI và FTSE, Việt Nam đang ở thị trường cận biên đã đáp ứng một số các tiêu chí phân loại thị trường mới nổi, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều kiện cần thay đổi để đáp ứng.

BSC nhận xét nhìn chung Việt Nam cơ bản đã đáp ứng được phần lớn các tiêu chí của FTSE (7/9 tiêu chí) đối với xếp hạng thị trường mới nổi sơ cấp. Tuy nhiên, đối với tiêu chí nâng hạng của MSCI, Việt Nam mới đáp ứng 8/17 tiêu chí.

Tiêu chuẩn của MSCI khắt khe và không linh hoạt bằng của FTSE Rusell. Một số các tiêu chí như mức độ tự do trên thị trường ngoại hối, cho vay chứng khoán và bán khống là những vấn đề cần thời gian để cải thiện, mặc dù vậy, đây chưa phải là các yếu tố bắt buộc cần có để được nâng hạng. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị đưa hệ thống giao dịch mới (KRX) vận hành trong 2023 sẽ là một điểm đáng lưu ý đối với hai tổ chức xếp hạng cho các kỳ đánh giá còn lại trong năm đối với TTCK Việt Nam.

Trong trường hợp Việt Nam được các tổ chức FTSE, MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, TTCK nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung có thể được hưởng lợi ở một số khía cạnh như tăng tính hội nhập toàn cầu, nâng tầm TTCK Việt Nam và vị thế quốc gia; doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng; tăng tính hấp dẫn của TTCK Việt Nam đối với các nhà đầu tư; đón nhận dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư trên thế giới.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài thông qua các quỹ mở, quỹ ETF - tham chiếu các bộ chỉ số của MSCI và FTSE được kỳ vọng sẽ chảy vào TTCK Việt Nam với quy mô lớn.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, tính đến hết 31/3, có 470 quỹ với tổng quy mô 890 tỷ USD, bao gồm 155 quỹ ETF (quy mô 338 tỷ USD) và 315 quỹ mở (quy mô 552 tỷ USD), đang đầu tư vào thị trường mới nổi theo xếp hạng của MSCI và FTSE, trong đó tỷ trọng các quỹ tham chiếu theo MSCI (88%) nhiều hơn FTSE (12%).

Theo ước tính của BSC, trong trường hợp MSCI và FTSE nâng hạng Việt Nam lên TTCK mới nổi, sẽ có khoảng 3,5-4 tỷ USD (khoảng 82.000-94.000 tỷ đồng) mua mới các cổ phiếu Việt Nam. Ước tính dựa trên giả định tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam được mua mới ở mức bình quân khoảng 0,7%, tương đương tỷ trọng của các cổ phiếu TTCK Philippines (được FTSE xếp hạng TTCK mới nổi sơ cấp) trong danh mục đầu tư các quỹ hiện tại.

Việt Nam hiện vẫn chưa có trong danh sách nâng hạng của MSCI và đã trong danh sách theo dõi của FTSE, nên ở kịch bản gần nhất khi được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp, thị trường dự kiến đón nhận khoảng 1,5 tỷ USD (khoảng 35.200 tỷ đồng) từ các quỹ đầu tư mở/ET.

AN NHIÊN