Trần Dương

Bất chấp những lùm xùm, ngành bất động sản vẫn phát hành gần 51.700 tỷ đồng trái phiếu trong 10 tháng

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tổng khối lượng phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay là 333.909 tỷ đồng.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 10 tháng theo kỳ hạn và theo nhóm ngành. Nguồn: VBMA.

Cụ thể, dẫn đầu trong nhóm ngành phát hành trái phiếu là nhóm ngân hàng với tổng giá trị đạt 136.287 tỷ đồng, tương đương 54% tổng giá trị phát hành. Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với 51.699 tỷ đồng, chiếm khoảng 20%.

Vị trí tiếp theo thuộc về nhóm ngành xây dựng với 8,29% về giá trị phát hành, nhóm tài chính chiếm 5,03%.

Theo đó, giá trị phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 56% so với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 51% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 10/2022, VinGroup có tổng cộng 2 đợt phát hành trái phiếu nhắm đến thị trường quốc tế.

Về doanh nghiệp đầu ngành, tính đến hết tháng 10/2022, VinGroup có tổng cộng 2 đợt phát hành gồm: 23 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 10.599 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 413 đợt phát hành riêng lẻ trị giá xấp xỉ 240.761 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành). Cả hai đợt phát hành này đều nhắm đến thị trường quốc tế.

Bên cạnh việc phát hành, tính đến hết tháng 10 các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 147.484 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021.

AN NHIÊN