Trần Dương

Bảo hiểm Petrolimex (PJICO: PGI) chi hơn 110 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%

Lê Trí

Mới đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Petrolimex (PJICO – Mã: PGI) đã thông báo quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

pgi-chia-1708128971.jpg

Với 110,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PJICO sẽ chi ra khoảng 110,8 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Theo đó, nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận kinh doanh năm 2023. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 26/2 và thời gian bắt đầu chi trả cổ tức là ngày 15/3/2024.

Với 110,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PJICO sẽ chi ra khoảng 110,8 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Trước đó, đầu năm 2023, PJICO cũng đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 12%, tương đương 1.200 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, PJICO ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 229,1 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2022. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty đạt 7.449 tỷ đồng, tăng 10,2% so với hồi đầu năm.

THỊNH HUY