Trần Dương

Bắc Giang: dự án quang điện hút thêm 8.694 tỷ đồng

Theo Ban quản lý các KCN Bắc Giang, ngày 27/10/2023, Ban quản lý các KCN Bắc Giang đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ hai cho Dự án sản xuất thanh Silic, tấm Silic và tế bào quang điện hiệu suất cao JA SOLAR Việt Nam tại Bắc Giang.

viet-han-1698808602.jpg

Dự án sản xuất thanh Silic, tấm Silic và tế bào quang điện hiệu suất cao JA SOLAR có vốn đầu tư tăng thêm 378 triệu USD, tương đương 8.694 tỷ đồng.

Theo đó, mục tiêu của dự án là sản xuất thiết bị điện khác, cụ thể: Sản xuất thanh silic 2,5 GW/năm; Sản xuất tấm silic 5 GW/năm; Sản xuất tế bào quang điện 5 GW/năm.

Dự án đầu tư thực hiện tại Lô CN-13 và CN-15, KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trên diện tích đất 219.452 m2.

Tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh của dự án là 10.971 tỷ đồng, tương đương 477 triệu USD (vốn đầu tư tăng thêm 378 triệu USD, tương đương 8.694 tỷ đồng). Tiến độ thực hiện vốn đầu tư 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 2.

Nhờ có nhiều dư địa về đất đai, với môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, nên Bắc Giang tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tính từ đầu tháng 10 đến ngày 18/10 đã có 7 dự án được cấp phép, trong đó có 6 dựán cấp mới với số vốn đăng ký 81,3 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 81 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký là 1.503,9 triệu USD gấp 5,2 lần.

Toàn tỉnh đã thu hút được 161 triệu USD tổng vốn đầu tư, gấp 3,39 lần so với tháng 10/2022; 10 tháng đạt 2,2 tỷ USD, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Trong đó cấp mới 29 dự án FDI với số vốn đăng ký 5.592,3 tỷ đồng, gấp 1,14 lần; điều chỉnh 27 dự án trong nước, vốn đăng ký bổ sung 1.803,9 tỷ đồng gấp 7,3 lần; 36 dự án FDI tổng vốn tăng thêm là 383,45 triệu USD.

AN NHIÊN