#

Agribank có 2,29 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp bằng bất động sản chiếm đến 90% tài sản thế chấp của ngân hàng, đứng đầu hệ thống

Admin

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng giá trị tài sản thế chấp của khách hàng tại Agribank đã vượt mốc 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021.

Cụ thể, ngân hàng có gần 2,29 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp bằng bất động sản, tăng 13% và chiếm 90% trong tổng tài sản thế chấp. Đây cũng là ngân hàng duy nhất ghi nhận tài sản bảo đảm bất động sản trên mốc 2 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, giấy tờ có giá được thế chấp tại Agribank cũng tăng mạnh 34% lên hơn 77.000 tỷ đồng trong năm 2022.

Agribank có 2,29 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp bằng bất động sản chiếm đến 90% tài sản thế chấp.

Sau Agribank, có 3 ngân hàng khác có tài sản thế chấp đạt trên 2 triệu tỷ đồng gồm có VietinBank (2,5 triệu tỷ đồng), BIDV (2,46 triệu tỷ đồng), Vietcombank (2,1 triệu tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, Agribank báo lãi trước thuế năm 2022 đạt 22.087 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước đó. Với con số này, Agribank là ngân hàng có lãi cao thứ 5 trong hệ thống, đứng sau Vietcombank, Techcombank, BIDV và MB.

Nhiều mảng kinh doanh của Agribank có lãi tích cực trong năm qua. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 29%, đạt 59.839 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 2.857 tỷ, tăng 89%. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác (chủ yếu từ thu hồi, xử lý nợ) tăng 21% và đạt 9.825 tỷ đồng.

Chỉ riêng lãi từ hoạt động dịch vụ sụt giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 4.110 tỷ đồng. Nguyên nhân một phần do Agribank miễn phí dịch vụ trên ngân hàng số.

Tổng thu nhập hoạt động của Agribank đạt hơn 76.800 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2021. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 14% lên 27.554 tỷ đồng. Tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) được cải thiện từ 40% xuống 35,8%.

Chi phí dự phòng rủi ro mà Agribank trích cho năm 2022 lên tới 27.160 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước đó.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng, tăng 11,6%. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9,8%, đạt 1,44 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 5,3%, đạt hơn 1,62 triệu tỷ.

MINH TRÍ