#

9 tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sụt giảm mạnh

Admin

9 tháng năm 2021, cả nước có 85.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm cả về số lượng và vốn đăng ký.

Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Ảnh minh hoạ

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 9, cả nước có 3.899 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,4 nghìn tỷ đồng. Như vậy giảm 32,3% về số doanh nghiệp, giảm 8,1% về vốn đăng ký so với tháng trước.

Còn nếu so với cùng kỳ năm 2020 thì con số này giảm mạnh 62,2% về số doanh nghiệp và giảm 69,3% về số vốn đăng ký.

Trong tháng, cả nước có 3.317 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14,2% so với tháng trước và giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, 85,5 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.195,8 nghìn tỷ đồng, giảm 13,6% về số doanh nghiệp và giảm 16,3% về vốn đăng ký.

Bên cạnh đó, 32,3 nghìn doanh nghiệp cũng quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng, 13,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 9, 2.240 doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 2.509 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 606 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45,1 nghìn doanh nghiệp. Bình quân một tháng, 10 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình lao động, việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước 9 tháng là 2,67% (quý I là 2,19%; quý II là 2,40%; quý III là 3,43%.

Bằng Lăng