Trần Dương

9 tháng, SeABank lãi hơn 4.016 tỷ đồng tăng 58,7% so với cùng kỳ năm 2021

Admin

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.016 tỷ đồng, tăng trưởng 58,7% so với cùng kỳ năm 2021.

SeABank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,59%, các chỉ số kinh doanh khác đều đạt được mức tăng trưởng cao.

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/9/2022, lợi nhuận trước thuế của SeABank đạt hơn 4.016 tỷ đồng, tăng 58,7%; tổng thu thuần TOI đạt gần 7.282 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ sự tăng trưởng từ kinh doanh mảng bán lẻ, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và tăng trưởng các hoạt động doanh thu phí.

Đáng chú ý, thu thuần ngoài lãi (NOII) cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng đạt 2.205 tỷ đồng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ lệ 30,28% trên tổng thu thuần của ngân hàng.

Tỷ lệ này thể hiện sự ổn định và đa dạng về doanh thu của SeABank và đang ở mức trên trung bình ngành.

Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 33,09% giảm so với mức 35,35% cùng kỳ năm 2021 nhờ việc tối ưu hóa chi phí trong vận hành thông qua công nghệ. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 1,65% tại thời điểm 31/12/2021 xuống còn 1,59% tại thời điểm 30/9/2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, SeABank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 19.809 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022.

Bên cạnh đó, SeABank đã phát hành thành công 59,4 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP) cho hơn 2.500 cán bộ nhân viên (CBNV) có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngân hàng.

AN NHIÊN