Tòa soạn

9 tháng, SeABank đạt 2.530 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 123,7% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch năm

Admin

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB sàn HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2021.

Cụ thể, về hoạt động kinh doanh, tất cả các chỉ tiêu chính đều tăng trưởng mạnh trong quý III và 9 tháng. Trong đó, lãi thuần quý III tăng gần 90% và luỹ kế 9 tháng tăng hơn 84,5%; thu thuần từ dịch vụ quý III cũng tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ và 9 tháng tăng gấp 2,8 lần so với năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2021, SeABank có hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tăng gần 80% so với đầu năm.

Tổng thu nhập từ hoạt động trước chi phí dự phòng của SeABank trong quý III đạt 1.354 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ và 9 tháng tăng trưởng 14,7% đạt trên 1.820 tỷ.

Trong thời gian qua, do tác động của dịch bệnh, ngân hàng cũng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro, riêng quý III tăng dự phòng 117% và 9 tháng tăng 71,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do quản lý tốt chi phí hoạt động, lợi nhuận trước thuế 9 tháng vẫn đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 123,7% so với cùng kỳ và vượt xa kế hoạch kinh doanh của cả năm (kế hoạch 2.414 tỷ). Trong đó riêng quý III lợi nhuận tăng 110,8% lên đến 974 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2021, SeABank có hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, tăng gần 80% so với đầu năm.

Về tài sản của ngân hàng tính đến thời điểm cuối tháng 9/2021 SeABank đạt tổng tài sản hơn 197 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm. Trong đó tiền gửi và cho vay liên ngân hàng tăng 24% đạt 31.940 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mảng kinh doanh chứng khoán tăng gấp hơn 5 lần lên 13.883 tỷ đồng; tài sản khác tăng gần gấp rưỡi lên trên 9 nghìn tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng 9 tháng tăng 3,18% đạt hơn 111 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,23% trên tổng dư nợ, tương đương mức cuối năm ngoái.

Huy động vốn và phát hành giấy tờ có giá cuối tháng 9 đạt trên 119 nghìn tỷ đồng, gần như tương đương mức đầu năm.

MINH TRÍ