Trần Dương

6 tháng, PVOIL (OIL) lãi 470 tỷ đồng hoàn thành 78,3% kế hoạch năm 

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (mã OIL - UPCoM) đã thông báo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023. Ban lãnh đạo đánh giá, nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (2021 - 2025) được hoàn thành với tỷ lệ cao, trên 50% so với kế hoạch.

Cụ thể, xuất khẩu dầu thô và bán dầu thô cho BSR đạt 21,8 triệu tấn (đạt 67%); kinh doanh xăng dầu đạt 9,68 triệu m3/tấn (đạt 53%); tổng doanh thu hợp nhất đạt 206,6 nghìn tỷ đồng (đạt 71,2%); tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.310 tỷ đồng (đạt 75%); phát triển mới 108 cửa hàng xăng dầu(đạt 67,5%).

pvoil-1688703095.jpg

PVOIL đạt doanh thu là 43.478 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 470 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều đạt tỷ lệ cao so với kế hoạch cả năm. Trong đó, sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 2.465 nghìn m3/tấn. Theo đó, doanh thu hợp nhất của PVOIL đạt 43.478 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 470 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt 4.673 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông OIL đã thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu hợp nhất 50.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 600 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành xấp xỉ 87% kế hoạch doanh thu và 78,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số một cách toàn diện với mục tiêu gia tăng hiệu quả kinh doanh, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng bán hàng qua kênh PVOIL Easy đạt hơn 60 nghìn m3, hoàn thành 60% kế hoạch năm, bình quân ngày đạt 332 m3/ngày, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ. Toàn Tổng công ty phát triển mới được 44 cửa hàng xăng dầu, đạt 86% kế hoạch năm; nâng tổng số cửa hàng xăng dầu trong toàn hệ thống lên 699 cửa hàng xăng dầu. Đồng thời, các đơn vị thành viên đã phát huy hiệu quả hoạt động của gần 300 trạm sạc xe điện Vinfast tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL trên toàn quốc…

CHÂU HUY