Trần Dương

10 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.650 tỷ đồng doanh thu và 1.001 tỷ đồng lợi nhuận tương ứng với 76% và 89% kế hoạch năm 2022

Admin

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2022 với doanh thu ghi nhận 467 tỷ đồng, giảm nhẹ 8 tỷ đồng so với con số doanh thu 475 tỷ đồng của tháng 9.

Năm 2022, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng.

Trong đó, ngành chăn nuôi mang về 214 tỷ đồng, chiếm 46% tổng doanh thu; ngành cây ăn trái mang về 221 tỷ đồng chiếm 47% tổng doanh thu; mảng phụ trợ thu về 32 tỷ đồng, chiếm 7% tổng doanh thu.

Trong tháng 10, HAGL xuất chuồng 36.644 con heo và ngành cây ăn trái ghi nhận sản lượng đạt 39.274 tấn. Trong đó, chuối xuất khẩu ghi nhận 11.407 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc lên tới 27.867 tấn. Tương ứng, hơn 2/3 tấn chuối HAGL đã tiêu thụ trong tháng 10 là để phục vụ nuôi heo ăn chuối của doanh nghiệp.

Sau khi trừ các chi phí, HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế 107 tỷ đồng. HAG của bầu Đức cho biết doanh thu và lợi nhuận tháng 10 giảm nhẹ so với tháng 9 trong khi sản lượng tăng đáng kể so với tháng liền trước bởi giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng, giá heo xuất chuồng cũng thấp hơn so với tháng 9.

Luỹ kế 10 tháng năm 2022, HAGL ghi nhận doanh thu 3.650 tỷ đồng, trong đó, cây ăn trái đóng góp doanh thu cao nhất với 1.927 tỷ, theo sau là chăn nuôi với 1.136 tỷ, ngành phụ trợ thu về 587 tỷ.

Trong đó, ngành chăn nuôi đã xuất chuồng 205.270 con lợn thịt và ngành cây ăn trái ghi nhận sản lượng đạt 241.424 tấn. Trong đó, chuối xuất khẩu trong 10 tháng đạt 139.273 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 102.151 tấn.

Sau khi trừ các chi phí, HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế chính thức vượt mức nghìn tỷ đồng, đạt 1.001 tỷ.

Năm 2022, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng. Như vậy sau 10 tháng, doanh nghiệp đã lần lượt đạt 76% và 89% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

AN NHIÊN