#

Vinafood 2 và chiêu biến hơn 6.000 mét vuông đất vàng của Nhà nước thành đất tư

Admin

Trong quá trình hô biến 6.000 mét vuông đất vàng của Nhà nước thành đất tư nhân, Vinafood 2 đã bốn lần làm trái chỉ đạo của Thủ tướng.

Khu đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (Quận 1).

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận số 2099/BC-TTCP ngày 2-12-2020 gửi Thủ tướng để báo cáo kết quả kiểm tra về sai phạm của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tại dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, Quận 1, TP.HCM

Chuyển từ đất sản xuất kinh doanh sang cao ốc văn phòng

Khu “đất vàng” tại số 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, có tổng diện tích hơn 6.200 m2, thuộc sở hữu Nhà nước. Từ năm 1993, khu đất này được giao cho Vinafood 2 quản lý, sử dụng làm trụ sở và nhà ở tập thể cho cán bộ, nhân viên.

Năm 2004, Vinafood 2 được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh sang xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng.

Đến 2010, Vinafood được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các cơ sở nhà, đất để lập thủ tục đầu tư Dự án khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại với thời hạn giao đất 50 năm, dù chưa lập dự án đầu tư, chưa lập phương án bồi thường di dời các hộ dân và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt song vào.

4 lần làm trái chỉ đạo của Thủ tướng

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, năm 2010, sau khi được TP.HCM giao dự án bất động sản tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần, Vinafood 2 lập tức liên kết, góp vốn với Công ty Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại.

Theo Thanh tra Chính phủ, quá trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp đã xuất hiện việc chuyển nhượng đất công thành đất tư trái phép, tạo ra nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Trong thời gian hợp tác, Vinafood 2 đã 4 lần cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1647/VPCP-KTN ngày 15-9-2015. Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt mánh khoé của Vinafood 2 và Công ty Việt Hân. Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho Vinafood 2 thực hiện phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà đất, theo đề xuất của doanh nghiệp. Nhưng trong quá trình sắp xếp đất đai, doanh nghiệp không thực hiện lập lại phương án sắp xếp bốn cơ sở nhà đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, trình Thủ tướng quyết định.

Lần thứ hai: Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo Vinafood 2 trong việc lựa chọn đối tác đảm bảo đủ năng lực thực hiện dự án. Thế nhưng, Vinafood 2 liên kết, hợp tác với Công ty Việt Hân mà không lập thủ tục liên kết, góp vốn trình Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Lần thứ ba: Trước những sai phạm kể trên, UBND TP.HCM, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu Vinafood 2 phải thoái vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn, thế nhưng Vinafood 2 không thực hiện.

Trái lại, ngày 25-11-2015 Vinafood 2 lại thực hiện chuyển nhượng 4 cơ sở nhà, đất nói trên cho Công ty Việt Hân Sài Gòn. Tiếp theo, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong công ty để mua 4 cơ sở nhà, đất là tài sản do Vinafood 2 đang được giao quản lý để thực hiện dự án theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19-1-2007 của Thủ tướng.

Sau khi bán xong bốn cơ sở nhà đất, nhận đủ tiền đất từ Công ty Việt Hân, Vinafood 2 mới báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận cho triển khai nhanh việc xử lý các cơ sở nhà đất tại 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh nhằm khắc phục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Khu đất số 42 Chu Mạnh Trinh hiện làm bãi giữ xe.

Lần thứ tư: Vinafood 2 không thông báo cho UBND Quận 1 biết việc đã chuyển nhượng toàn bộ 20% góp vốn của Công ty tại Công ty Việt Hân Sài Gòn là 160 tỷ đồng cho Công ty Việt Hân. Vinafood 2 đã không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 34 hộ dân đang sinh sống tại 3 cơ sở nhà 33 Nguyễn Du và 34-36 Chu Mạnh Trinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên danh nghĩa của Vinafood 2, nhưng bản chất là để phục vụ cho Công ty Việt Hân. Việc này là sai thẩm quyền, sai về nội dung, hình thức, đối tượng và trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 9405/VPCP-KTTH ngày 7-11-2013 và Văn bản số 1647/VPCP-V.I ngày 15-9-2015...

(Còn tiếp...)

KIM ĐIỀN