#

VietinBank giữ lợi nhuận năm 2021 để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Admin

VietinBank dự kiến sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ năm 2021 là hơn 9.624 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021 của VietinBank là 13.622 tỷ đồng

VietinBank (mã CTG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Điểm đáng chú ý là VietinBank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

VietinBank cho biết lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021 của ngân hàng này là 13.622 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi, lợi nhuận còn lại của VietinBank là 9.624 tỷ đồng. VietinBank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Vốn điều lệ của VietinBank đã được tăng từ 37.234 tỷ đồng lên 48.057 tỷ đồng trong năm 2021 nhờ chia cổ tức bằng cổ phiếu. Nếu thực hiện chia cổ tức xong, vốn điều lệ ngân hàng sẽ có thể tăng thêm khoảng 20%.

VietinBank cũng báo cáo tiến độ sử dụng hơn 6.513 tỷ đồng thu được từ chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, VietinBank đã sử dụng toàn bộ để cho vay đối với các ngành gồm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt; ngành công nghiệp chế biến chế tạo và ngành khai khoáng, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động trong kinh doanh.

Năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5%-10%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của ngân hàng Nhà nước. Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 8%-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 1,8%.

VietinBank cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15% và được điều chỉnh theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lợi nhuận năm 2022 của VietinBank có thể đạt trên 19.300 tỷ đồng.

Năm 2021, VietinBank đạt 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm trước; tổng tài sản đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,13 triệu tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2021, VietinBank đã trích lập hơn 90% số dự phòng phải trích lập theo Thông tư 03, tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện tích cực ở mức 180%, cao hơn 37% so với năm 2020. Từ đó giúp VietinBank nâng cao năng lực tài chính, khả năng chống chịu trước các rủi ro có thể có từ nền kinh tế.

hải anh