#

Thủy sản Việt Nam (Seaprodex) lãi quý II ghi nhận 71 tỷ đồng tăng 14% vượt 46% kế hoạch năm

Lê Trí

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, UPCoM: SEA) ghi nhận lãi ròng quý II tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, lên 71 tỷ đồng vượt 46% kế hoạch năm. 

sea-lai-1691028787.jpg

Quý II, Seaprodex đã vượt 129% kế hoạch doanh thu (167 tỷ đồng) và vượt 46% kế hoạch lãi trước thuế (79 tỷ đồng).

Theo đó, đóng góp vào lợi nhuận quý II là khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng 24% góp phần đưa công ty vượt kế hoạch.

Quý II, Seaprodex đem về 213 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% so với cùng kỳ. Lãi gộp 33 tỷ đồng, giảm 15%.

Doanh thu tài chính tăng 44%, lên trên 17 tỷ đồng, do tăng tăng lãi từ tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Chi phí tài chính ghi nhận 6 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư 5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 16% và 18%, tương ứng 10 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Seaprodex lãi ròng 71 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu Seaprodex đạt 383 tỷ đồng, giảm 31%. Lãi trước thuế đạt 115 tỷ đồng, đi lùi 2%; song, lãi ròng đi ngang 116 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Công ty đã vượt 129% kế hoạch doanh thu (167 tỷ đồng) và vượt 46% kế hoạch lãi trước thuế (79 tỷ đồng).

Quy mô tài sản của Công ty tại cuối quý II gần 2,849 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn trên 663 tỷ đồng, tăng 10%, với hơn 2 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) và 661 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Song song đó, đầu tư vào công ty liên doanh liên kết gần 872 tỷ đồng, tăng 7%.

MINH TRÍ