Trần Dương

Thanh tra Bộ Tài chính kết luận: Prudential, MB Ageas Life, Sun Life và BIDV Metlife có nhiều sai phạm khi bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng

Lê Trí

Kết quả thanh tra của Bộ Tài chính cho thấy Prudential, MB Ageas Life, Sun Life và BIDV Metlife có nhiều sai phạm. Theo đó, các doanh nghiệp này đều có sai phạm khi bán chéo bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance), nhất là khâu tư vấn của giao dịch viên, nhân viên môi giới.

baohiem-saipham-1688182347.png

Prudential là 1 trong 4 doanh nghiệp có nhiều sai phạm khi bán chéo bảo hiểm qua ngân hàng.

Cụ thể, một số vi phạm điển hình như nhân viên không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục, hồ sơ yêu cầu theo quy định. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng không đảm bảo chất lượng tư vấn, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm.

Bộ Tài chính cũng chỉ ra tình trạng nhân viên công ty bảo hiểm cho đại lý hoặc nhân viên ngân hàng sử dụng mã số đại lý để hướng dẫn khách nhập thông tin. Doanh nghiệp không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

"Những sai phạm này sẽ được xem xét xử phạt hành chính, đảm bảo nghiêm minh và răn đe với thị trường", Bộ Tài chính cho biết thêm.

Bên cạnh đó, cơ quan này nói sẽ công khai quyết định xử phạt cho dư luận, nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch.

Thị trường bảo hiểm, nhất là kênh bán qua ngân hàng, vừa qua tăng trưởng nhanh, song xuất hiện nhiều mặt trái như ngân hàng ép khách vay mua kèm bảo hiểm hoặc đánh tráo khái niệm giữa bảo hiểm với gửi tiết kiệm.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư được nhà bảo hiểm quảng cáo là có ý nghĩa bảo vệ rủi ro và có thêm quyền lợi đầu tư sinh lời. Nhưng trên thực tế, khoản phí bảo hiểm của khách hàng sẽ bị trừ rất nhiều chi phí, trước khi được phân bổ vào quỹ liên kết đầu tư.

Dựa trên kết quả thanh tra, Bộ Tài chính yêu cầu 4 doanh nghiệp tăng cường quản lý, chấn chỉnh toàn diện kênh bancassurance, trong đó, quan trọng là chấn chỉnh đào tạo, quản lý và giám sát chất lượng đại lý bảo hiểm. Việc này nhằm phát hiện sớm hành vi vi phạm của đại lý, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng được yêu cầu rà soát các chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo các khoản chi này phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có đầy đủ chứng từ, bằng chứng.

Tại Nghị quyết chung kỳ họp thứ 5 được Quốc hội thông qua hôm 24/6, Chính phủ được yêu cầu thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, nhất là sản phẩm liên kết đầu tư; xử lý bất cập trong môi giới, bán chéo bảo hiểm nhân thọ.

AN NHIÊN