#

Tập đoàn Novaland (NVL) đưa thêm tài sản để đảm bảo cho 4 lô trái phiếu trị giá 4.150 tỷ đồng

Admin

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (Mã NVL - HOSE) vừa có nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến một số lô trái phiếu của công ty và các công ty con.

Cụ thể, tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác phát triển dự án số 01/2016/HĐHTPTDA/SCID-NVLG ngày 30/12/2016 được ký kết giữa Novaland và CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn CO.OP.

4 lô trái phiếu được bổ sung tài sản đảm bảo có tổng giá trị phát hành là 4.150 tỷ đồng (hiện giá trị gốc còn 3.000 tỷ đồng).

4 lô trái phiếu được bổ sung tài sản đảm bảo có tổng giá trị phát hành là 4.150 tỷ đồng (hiện giá trị gốc còn 3.000 tỷ), thuộc sở hữu bởi Novaland và các công ty con là CTCP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình, CTCP Nova Final Solution và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity.

Trước đó hồi cuối tháng 3, Novaland từng thông báo về việc được chấp thuận gia hạn thanh toán gốc đối với 3 lô trái phiếu mã NVLH2123010, NVLH2124002 và NVLH2224006.

Trong số này, lô trái phiếu NVLH2123010 sẽ được kéo dài thời hạn thanh toán thêm 3 tháng kể từ ngày đáo hạn là 17/3 (tức kéo dài đến ngày 19/6); lô trái phiếu mã NVLH2124002 được Novaland bổ sung tài sản bảo đảm là cổ phần của CTCP Tập đoàn Nova Consumer đồng thời kỳ hạn trả gốc được kéo dài đến ngày 10/3/2025; lô trái phiếu NVLH2224006 sẽ được giãn hạn thanh toán thêm 2 năm (ngày 15/3/2026).

Trước đó nữa, 2 lô trái phiếu khác của Địa ốc No Va là NVLH2124002 và NVLH2224006 có tổng giá trị 1.750 tỷ đồng cũng đã được trái chủ là Chứng khoán BSC và Chứng khoán PSI đồng ý cho gia hạn thanh toán.

Ghi nhận tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của Novaland ở mức 212.436 tỷ đồng trong đó nợ vay tài chính là 64.580 tỷ đồng.

Hiện tại, Novaland vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, lịch họp ĐHCĐ thường niên 2023.

LÊ TRÍ