Trần Dương

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long bị UBCKNN phạt vì không tuân thủ cơ cấu thành viên hội đồng quản trị

Ngày 26/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG), địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

hoa-phat-1719618822.jpg

Tập đoàn Hòa Phát của “vua thép” Trần Đình Long bị ủy ban chứng khoán nhà nước phạt 112,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, Hòa Phát bị phạt tiền 112,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đến thời điểm tháng 5/2024, Hòa Phát có 09 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chỉ có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định (tối thiểu 20%).

Được biết, Hòa Phát hiện là công ty có vốn điều lệ lớn thứ 3 sàn chứng khoán Việt Nam với gần 64.000 tỷ đồng, sau 2 ngân hàng VPBank và Techcombank. Tại thời điểm lập danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, tập đoàn này có đến gần 166.000 cổ đông, giảm khoảng 13.000 cổ đông so với một năm trước.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 140.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 47% so với thực hiện năm 2023. Quý đầu năm, doanh nghiệp đầu ngành thép ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.900 tỷ đồng, gấp 7,5 lần cùng kỳ 2023. Với kết quả này, Hòa Phát đã thực hiện 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Trên thị trường, cổ phiếu HPG đang dừng ở mức 28.300 đồng/cp, tăng gần 12% so với đầu năm. Giá trị vốn hóa thị của Hòa Phát tương ứng đạt 181.000 tỷ đồng. 

AN NHIÊN