#

Tăng vốn cho 4 ngân hàng lớn: Chính phủ báo cáo gì?

Admin

Theo Chính phủ, nâng cao năng lực tài chính là vấn đề trọng tâm lớn của các khối ngân hàng thương mại Nhà nước. Phương án tăng vốn chưa được phê duyệt ảnh hưởng tới dư địa tăng trưởng.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2020, tổng tài sản của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietinbank, BIDV, Arigbank, Vietcombank) là gần 5,8 triệu tỷ đồng. Ảnh: DT

Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2020, trong đó có đề cập đến tình hình tài chính và hoạt động của khối ngân hàng mại Nhà nước.

Theo báo cáo, phương án tăng vốn cho các ngân hàng thương mại Nhà nước được trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.

Với thực trạng tài chính như hiện tại và nhu cầu vốn tự có để đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định, nhu cầu tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại Nhà nước theo Chính phủ là rất cấp thiết.

"Đặc biệt trong thời gian tới khi các ngân hàng thực hiện áp dụng chuẩn Basel II theo Thông tư 41/2016 và đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nhằm giữ mức xếp hạng tín nhiệm hiện tại", báo cáo của Chính Phủ cho biết.

Cũng theo báo cáo, vấn đề nâng cao năng lực tài chính là vấn đề trọng tâm lớn của các khối ngân hàng thương mại Nhà nước, hiện tại phương án tăng vốn của các ngân hàng chưa được phê duyệt đã ảnh hưởng tới dư địa tăng trưởng của các ngân hàng cũng như áp lực chi phí vốn do thực hiện các biện pháp bù đắp nhu cầu năng lực tài chính như phát hành trái phiếu thứ cấp, tăng nguồn tiền gửi trung hạn.

Theo báo cáo, đến cuối năm 2020, tổng tài sản của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Vietinbank, BIDV, Arigbank, Vietcombank) là gần 5,8 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 11,44%/năm. Đến năm 2020, tổng tài sản của 4 ngân hàng này đã tăng gấp 1,53 lần so với 2016.

Tiền gửi của khách hàng là hơn 4,65 triệu tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,19%/năm. Đến năm 2020, tiền gửi của khách hàng đã tăng gấp 1,64 lần so với 2016.

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 62.364 tỷ đồng. Tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 22,33%/năm. Quy mô lợi nhuận sau 5 năm tăng lên 2,18 lần.

Vốn đầu tư Nhà nước tiếp tục được bảo toàn và sinh lời. Vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 332.221 tỷ đồng, tăng 27.162 tỷ đồng so với cuối năm 2019, trong đó vốn điều lệ tăng 118,47 tỷ đồng so với cuối 2019.

Nguyễn Mạnh