#

Seedcom chi 200 tỷ đồng mua lại trước hạn lô trái phiếu The Coffee House đã phát hành

Admin

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Seedcom cho biết đã mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu thuộc lô trái phiếu SEECH2123001 phát hành vào ngày 31/12/2021.

Seedcom cho biết đã mua lại trước hạn toàn bộ số trái phiếu thuộc lô trái phiếu SEECH2123001.

Theo đó, lô trái phiếu có tổng giá trị 200 tỷ đồng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với thời gian đáo hạn theo kế hoạch là 31/12/2023, tương đương trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc - lãi trái phiếu của Seedcom giai đoạn nửa đầu năm 2022, công ty cho biết đã chi trả hơn 6,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.

6 tháng đầu năm 2022 doanh nghiệp sở hữu chuỗi cà phê The Coffee House này đã ghi nhận gần 676 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, đà tăng giá vốn cao hơn nhiều so với doanh thu đã khiến biên lãi gộp công ty giảm từ 55,4% xuống 46,5%.

Kết quả, lãi gộp công ty ghi nhận được trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng hơn 4%, đạt 314 tỷ đồng.

Đi cùng đà tăng doanh thu, hầu hết chi phí phát sinh trong kỳ bán niên 2022 của Seedcom đều tăng so với năm 2021. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 44%; chi phí bán hàng tăng 5% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 12%, tiêu tốn của doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả, Seedcom đã lỗ ròng 287 tỷ đồng sau nửa năm 2022. Mức lỗ này cao hơn 11% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua cả mức lỗ 238 tỷ đồng công ty ghi nhận vào năm 2021 trước đó.

AN NHIÊN