Trần Dương

Sau tái cơ cấu và khắc phục những tồn đọng, Thuduc House đạt những kết quả tích cực, công ty đề nghị HoSE cho cổ phiếu TDH được giao dịch bình thường

Admin

Mới đây, ông Đàm Mạnh Cường, Tổng giám đốc Thủ Đức House (TDH), ký văn bản kiến nghị Sở Giao dịch Chứng khoản TP.HCM cho cổ phiếu TDH của công ty giao dịch bình thường sau khi tái cơ cấu và cố gắng phục phục hậu quả.

Theo TDH, vào cuối năm 2021 từ cuối năm 2021, ban điều hành ưu tiên việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự cũng như giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng trong nhiều năm qua như: cắt giảm nhân sự phù hợp với mô hình kinh doanh thực tế, tối ưu hóa chi phí hoạt động, rà soát pháp lý của các dự án cũ, giải thể các công ty liên quan để giải quyết các công nợ.

Theo TDH, vào cuối năm 2021 từ cuối năm 2021, ban điều hành  ưu tiên việc tái cơ cấu bộ máy nhân sự cũng như giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng.

Cũng theo lãnh đạo công ty, Ban điều hành đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc trích lập toàn bộ chi phi thuế GTGT liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017-2019 vào Báo cáo tài chính năm 2021 với tổng chi phí ghi nhận là 630,2 tỷ đồng, đồng thời rà soát toàn bộ các công nợ, các khoản đầu tư tồn đọng lâu năm và thực hiện trích lập dự phòng theo ý kiến của kiểm toán dẫn đến số lỗ lũy kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2021 là 693,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, ban điều hành vẫn đang tích cực làm việc với các đối tác để thu hội công nợ cũng như thanh lý các khoản đầu tư nhằm củng cố nguồn lực tài chính để chuẩn bị tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển.

Do đó, kết quả kinh doanh công ty đạt được là khá khả quan. Cụ thể, theo BCTC hợp nhất lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt hơn 44 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Thuduc House từ ngày cổ phiếu TDH bị hạn chế giao dịch, Thuduc House đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định công bố thông tin. Tính đến nay đã hơn 12 tháng, Công ty không vi phạm bất kỳ quy định như về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Như vậy, Thuduc House đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 367, theo đó, đáp ứng điều kiện được ra khỏi điện hạn chế giao dịch theo quy định.

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với nội dung thay đổi số tiền bị cường chế là 79,8 tỷ đồng Ngay sau khi nhận được Quyết định số 1568 nêu trên, Thuduc House đã làm việc với các Cơ quan nhà nước có liên quan về phương án tạm nộp số tiền bị cưỡng chế trong khi đợi kết luận cuối cùng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Thuduc House không có chủ trương nợ thuế, vấn đề ưu tiên hiện nay là sớm hoàn tất việc nộp số tiền bị cưỡng chế để để Thuduc House có thể sớm hoạt động bình thường”, ông Đàm Mạnh Cường, Tổng giám đốc Thuduc House kiến nghị.

Với những khắc phục trên, Thuduc House mong đợi HoSE chấp thuận cho cổ phiếu TDH được giao dịch bình thường.

MINH TRÍ