#

Sau kiểm toán, lợi nhuận của IDICO (IDC) giảm gần 550 tỷ đồng, công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận thận trọng cho năm 2023

Admin

Con số trên báo cáo tự lập của IDC và công ty kiểm toán có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, doanh thu sau kiểm toán giảm gần 760 tỷ đồng, lợi nhuận giảm hơn 541 tỷ đồng. Nguyên nhân do đơn vị kiểm toán điều chỉnh doanh thu, giá vốn các hợp đồng ghi nhận doanh thu một lần (theo quy định tại Mục 1.6.12, Điều 79, Thông tư 200).

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022, IDC đạt 7.485 tỷ đồng tổng doanh thu (đóng góp chính bởi mảng kinh doanh hạ tầng, dịch vụ Khu công nghiệp 3.321,7 tỷ đồng, mảng kinh doanh điện 2.878 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế hơn 2.617,6 tỷ đồng, sau thuế 2.054,7 tỷ đồng, tăng đột biến so với kết quả 578 tỷ đồng năm 2021.

Doanh thu sau kiểm toán của IDICO giảm gần 760 tỷ đồng, lợi nhuận giảm hơn 541 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận tăng mạnh so với 2021 do Tổng công ty thực hiện chuyển đổi hình thức hạch toán doanh thu, giá vốn phân bổ dần theo thời gian cho thuê sang hạch toán doanh thu, giá vốn một lần của dự án Khu công nghiệp Nhơn trạch 5, các hợp đồng cho thuê hạ tầng tại các Khu Công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hựu Thạnh và Mỹ Xuân B1 đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần.

Tuy nhiên, con số trên báo cáo tự lập và kiểm toán có sự chênh lệch giảm mạnh, cụ thể doanh thu sau kiểm toán giảm gần 760 tỷ đồng, lợi nhuận giảm hơn 541 tỷ đồng.

Nguyên nhân do đơn vị kiểm toán điều chỉnh doanh thu, giá vốn các hợp đồng ghi nhận doanh thu một lần (theo quy định tại Mục 1.6.12, Điều 79, Thông tư 200).

Có nghĩa rằng, phần doanh thu không đủ điều kiện sẽ phải ghi nhận phân bổ theo thời hạn cho thuê đất.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán cũng xác định bổ sung phần lỗ trong công ty liên kết quản đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (BVEC).

Theo IDC, năm 2022, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nhà máy Thuỷ điện Đak Mi 3 phải tập trung khắc phục sự cố, đầu tư bổ sung công trình phòng chống lũ và hoạt động sản xuất điện mới chỉ bắt đầu lại từ ngày 22/10/2022 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận kinh doanh điện bị sụt giảm.

Song song đó, IDC phải trích lập dự phòng toàn bộ khoản đầu tư tài chính tại BVEC do dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 51 của BVEC phải dừng thu phí theo chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam. BVEC chưa hoàn được vốn cho Nhà đầu tư và các khoản nợ phải trả Ngân hàng, các khoản lỗ đã vượt vốn chủ sở hữu của BVEC.

Năm 2023, HĐQT của IDC sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu hơn 8.276,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.525 tỷ đồng. So với năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch trên tăng 10,6% về doanh thu và giảm nhẹ 4% về lợi nhuận; nhưng nếu so sánh với con số trên báo cáo tự lập thì mục tiêu năm 2023 giảm nhẹ 2% doanh thu và giảm đến 14% về lợi nhuận so với năm 2022.

Để hiện thực mục tiêu nói trên, năm 2023, IDC dự kiến cho thuê đất khu công nghiệp 127,9ha, xây dựng nhà xưởng cho thuê 8.000m2, song song đó là kế hoạch đầu tư gần 3.068 tỷ đồng trong năm 2023.

AN NHIÊN