Trần Dương

Quý I, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (PVN) báo doanh thu đạt 231.000 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch

Ngày 15/4, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) ông Lê Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban giám đốc thường kỳ tháng 4 với lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3, quý I và triển khai kế hoạch tháng 4 và quý II/2024.

Theo đó, Petrovietnam cho biết, hoạt động SXKD của Tập đoàn diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen đến từ tình hình vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước. Lạm phát ở Mỹ tiếp tục tăng cao, dẫn đến việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ bị chậm lại so với dự báo, có khả năng ảnh hưởng đến điều hành chính sách tiền tệ toàn cầu. Ngoài ra, các quốc gia còn rất ít dư địa tài chính để hỗ trợ cho tăng trưởng; căng thẳng địa chính trị gia tăng tiếp tục ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế, làm gia tăng những rủi ro, biến động.

pvn-dt-1713490019.png

Tổng doanh thu của PVN, quý I/2024 ước đạt 231.000 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch quý, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động nên mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam Quý I/2024 giảm 2-16% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều hoàn thành vượt mức từ 33-56% kế hoạch quý và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Quý I/2024 ước đạt 231.000 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch quý, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 31.300 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch quý, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung Quý I/2024 hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch: Khai thác dầu thô đạt 2,54 triệu tấn, vượt 19,4% (dầu thô trong nước đạt 2,09 triệu tấn, vượt 20% KH; khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 0,45 triệu tấn, vượt 16,7% KH); khai thác khác khí đạt 1,69 tỷ m3, vượt 32% KH; sản xuất đạm đạt 475,8 nghìn tấn, vượt 7% KH; sản xuất NPK đạt 77,3 nghìn tấn, vượt 59% KH; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 1,61 triệu tấn, vượt 22,5% KH (nếu tính gồm sản lượng từ NSRP đạt 3,61 triệu tấn, vượt 18,7% KH); sản xuất Polypropylen đạt 36,5 nghìn tấn, vượt 20,7% KH.

So với cùng kỳ, một số chỉ tiêu sản xuất thiết yếu của Petrovietnam Quý I/2024 đạt tăng trưởng như: Sản xuất xăng dầu (gồm cả NSRP) tăng 9,8%; sản xuất điện tăng 17,5%; sản xuất đạm tăng 3,2%; sản xuất NPK tăng 41%.

Hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên, trực thuộc ổn định, nhiều đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra như: BSR, PVOIL, Công ty mẹ Tập đoàn, PV GAS, PVCFC, PVI, PVDrilling...

THỊNH HUY