Trần Dương

Quý I, SHB báo lãi gần 3.620 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ nhờ nguồn thu tài chính tăng mạnh

Admin

Trong quý I/2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HOSE: SHB) vẫn thu được gần 3,620 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước nhờ nguồn thu chính và lãi dịch vụ tăng mạnh.

Quý I, thu nhập lãi thuần của SHB tăng đến 38% so với cùng kỳ, đạt gần 5,844 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ cũng tăng 41%, đạt hơn 222 tỷ đồng, nhờ tăng thu hoạt động thanh toán và dịch vụ đại lý. Hoạt động kinh doanh ngoại hối thu được khoản lãi gấp 2.3 lần cùng kỳ, gần 65 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HOSE: SHB) vẫn thu được gần 3,620 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 12% so với cùng kỳ.

Do tăng chi phí lương cho nhân viên và chi phí quản lý công vụ, nên chi phí hoạt động trong quý của SHB tăng 22%, lên gần 1,210 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 35%, đạt gần 4,994 tỷ đồng. Ngân hàng trích gần 1,374 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, con số này gấp gần 3 lần cùng kỳ, do đó SHB chỉ còn lãi trước thuế gần 3,620 tỷ đồng, tăng 12%.

Nếu so với mục tiêu lãi trước thuế 10,626 tỷ đồng (dựa trên tăng trưởng tín dụng 14%) được đề ra cho cả năm, SHB đã thực hiện được 34% sau quý đầu năm.

Còn nếu so với mục tiêu 10,285 tỷ đồng lãi trước thuế (dựa trên tăng trưởng tín dụng 10%), SHB đã thực hiện được 35% mục tiêu.

Tổng tài sản tính đến cuối quý I đạt 570,193 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 22% (còn 1,478 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng 16% (17,537 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 12% (còn 46,085 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 6% (408,529 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm mạnh 86% (chỉ còn 1,394 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 8% (391,481 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 7% (38,840 tỷ đồng)…

Tổng nợ xấu của SHB tính đến 31/03/2023 ghi nhận gần 11, 567 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

CHÂU HUY