Trần Dương

Quảng Ngãi: Lộ diện liên danh đề xuất đầu tư dự án hơn 1.400 ha

Lê Trí

UBND huyện Bình Sơn cho biết vừa nhận được Công văn số 422/BQL-QLĐT của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc lấy ý kiến thẩm định đối với dự án Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất – phía Bắc.

Theo đó, hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư nói trên do Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản Mặt Trời và Công ty TNHH đầu tư biển đẹp Phú Quốc đề xuất.

bf-dq-qn-1710466855.jpg

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn bất động sản Mặt Trời và Công ty TNHH đầu tư biển đẹp Phú Quốc đề xuất đầu tư dự án hơn 1.400 ha tại Quảng Ngãi.

Qua xem xét hồ sơ, UBND huyện Bình Sơn cho biết, vị trí khu đất có trong danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 huyện Bình Sơn được HĐND tỉnh thông qua, với tên công trình là “Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất – phía Bắc”, diện tích 1.469,25ha (Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đăng ký danh mục thu hồi đất để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất).

Theo UBND huyện Bình Sơn, qua kiểm tra, rà soát với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Sơn được UBND tỉnh phê duyệt thì vị trí khu đất thể hiện quy hoạch là đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất khu vui chơi giải trí công cộng, đất công an, đất quốc phòng, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất mặt nước, đất giao thông,… (phần diện tích này có quy mô khoảng 1.419,28ha, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất).

Riêng phần diện tích còn lại khoảng 24,36ha chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

UBND huyện Bình Sơn cũng đã cho ý kiến thẩm định đối với một số nội dung khác liên quan đến hiện trạng sử dụng đất; đánh giá tác động của việc giảm diện tích đất nông nghiệp trong khu vực đề xuất dự án khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; rà soát tài sản công trong khu vực thực hiện dự án và đề xuất giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản công;…

UBND huyện Bình Sơn đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu điều chỉnh diện tích bãi đỗ xe; rà soát, điều chỉnh vị trí đề xuất dự án thuộc thôn Châu Me với diện tích 1,5 ha;

Đồng thời, UBND huyện Bình Sơn cũng đề nghị nhà đầu tư có những giải pháp cụ thể cho nhân dân sống bằng nghề biển neo đậu tàu cá nhất là vùng biển thuộc thôn Châu Thuận Tây và thôn Châu Thuận Biển (thuộc xã Bình Châu) nói riêng và xã Bình Hải, xã Bình Tân Phú nói chung, đồng thời cần có chính sách đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho nhân dân trong vùng dự án khi bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án.

AN NHIÊN