Trần Dương

Phiên 27/12 có 96 triệu cổ phiếu VHM của Vinhomes được giao dịch đạt giá trị 4.292 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi niêm yết

Phiên chiều 27/12, 96 triệu cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) được sang tay, trong đó có một giao dịch thỏa thuận với khối lượng hơn 80 triệu cổ phiếu ngay mức giá trần.

vhm-gd-1703723621.png

Nguồn: Bảng giá SSI.

Theo dữ liệu giao dịch của công ty chứng khoán, giao dịch đầu tiên diễn ra vào 13h01, ngay khi phiên chiều mở cửa, ghi nhận có 80 triệu cp được thực hiện thông qua thỏa thuận. Khối lượng khủng này được thực hiện ở mức giá trần 44.800 đồng/cp, tổng giá trị 3.584 tỷ đồng.

Giao dịch thứ hai diễn ra chỉ hai phút sau đó vào 13h03 với hơn 8.9 triệu cp và cũng ở mức giá trần 44.800 đồng/cp, giá trị xấp xỉ 399 tỷ đồng.

Tiếp đó, giao dịch thứ ba vào lúc 13h27 với 1.3 triệu cp được sang tay với giá ở mức tham chiếu 41.900 đồng/cp, đạt gần 54.5 tỷ đồng.

Cuối cùng là vào lúc 13h45 có 20,000 cp và mức giá giảm nhẹ còn 41.850 đồng/cp, giá trị đạt 837 triệu đồng.

Qua 4 giao dịch được ghi nhận ở trên, tổng cộng đã có hơn 90 triệu cp VHM được sang tay thỏa thuận trong phiên 27/12, giá trị ghi nhận hơn 4.038 tỷ đồng.

Mặt khác, trong phiên 27/12, có hơn 6 triệu cp VHM khớp lệnh với tổng giá trị hơn 253 tỷ đồng.

Tính tổng hai phương thức, hơn 96 triệu cp VHM đã được giao dịch trong phiên 27/12 với tổng giá trị gần 4.292 tỷ đồng, cao nhất từ khi cổ phiếu này niêm yết, bằng 2.2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

THỊNH HUY