#

Phát Đạt (PDR) chi 800 tỷ đồng mua lại 2 lô trái phiếu, chính thức xóa nợ trái phiếu

Lê Trí

Hôm 25/12, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã thực hiện mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu có tổng mệnh giá phát hành 800 tỷ đồng.

pdr-tp-1703550842.png

Với động thái mua lại nói trên, ban điều hành của PDR đã giữ đúng cam kết với nhà đầu tư và cổ đông trong việc đưa dư nợ trái phiếu về mức 0 đồng vào cuối năm 2023.

Cụ thể, PDR đã chi 421,2 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu PDR12101 (tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng). Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 23/12/2021 với kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào ngày 23/12/2023.

Đồng thời, doanh nghiệp bất động sản này chi 37,5 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu PDR12204 (tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng). Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 25/3/2022 với kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào ngày 25/3/2024.

Với động thái này, PDR đã chính thức đưa dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này về mức 0. Trước đó, ban lãnh đạo Phát Đạt đã đề ra mục tiêu xử lý toàn bộ dư nợ trái phiếu vào cuối năm nay, chỉ để lại nợ ngân hàng và vay các bên khác (tổng cộng khoảng 2.384 tỷ đồng, tính đến cuối quý III/2023).

Việc xử lý dứt điểm nợ trái phiếu đã giúp tỷ lệ nợ vay ngắn và dài hạn/vốn chủ sở hữu của Bất động sản Phát Đạt trong năm 2023 chỉ còn khoảng 0,22 lần.

Trước đó, trong chia sẻ với cổ đông và nhà đầu tư ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc PDR, cho biết mục tiêu của PDR là đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.

Như vậy, với động thái mua lại nói trên, ban điều hành của PDR đã giữ đúng cam kết với nhà đầu tư và cổ đông trong việc đưa dư nợ trái phiếu về mức 0 đồng vào cuối năm 2023.

MINH TRÍ