#

Ông Trần Công Kha làm Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Admin

Ngày 12/1, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, HoSE: GVR) tổ chức đại hội cổ đông bất thường theo hình thức trực tiếp tại trụ sở ở TP HCM và trực tuyến. Cổ đông đã bầu ông Trần Công Kha, Phó Tổng giám đốc làm Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Ngọc Thuận.

Theo đó, ông Kha sinh năm 1974 tại Bến Tre, tốt nghiệp Tiến sỹ Tài chính – Ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM vào năm 2006.

Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 10 năm 2007 , ông Kha giữ chức Trưởng ban điều hành khu chế xuất Linh Trung I, II Công ty liên doanh CS hạ tầng Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức đại hội cổ đông bất thường bầu ông Trần Công Kha làm chủ tịch.

Từ năm 2007, ông được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình.

Cũng tại đại hội, ông Lê Thanh Hưng cũng được bầu làm Tổng giám đốc tập đoàn. Ông Hưng sinh năm 1966, trước đó là Phó Tổng giám đốc và được Nhà nước uỷ quyền nắm giữ hơn 774 triệu cổ phiếu của tập đoàn, tương đương 19% vốn.

Ngoài ra, đại hội cũng đã công bố danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 có 8 thành viên, bao gồm ông Huỳnh Văn Bảo, ông Nguyễn Hay, ông Phan Mạnh Hùng, ông Lê Thanh Hưng, ông Trần Công Kha, ông Hà Văn Khương, ông Phạm Văn Thành, ông Trần Ngọc Thuận.

VRG là tập đoàn kinh tế nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng (nhà nước chiếm 96,77%), hoạt động trong lĩnh vực trồng, chăm sóc, khai thác chế biến mủ cao su, khai thác gỗ củi cao su, sản xuất sản phẩm từ gỗ cao su; đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su...

Năm 2021, tổng doanh thu tập đoàn ước đạt hơn 28.500 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch và tăng 10% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 6.100 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 4% so với năm 2020.

Năm 2022, VRG đưa ra kế hoạch doanh đạt 29.271 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 6.793 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế 5.340 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2021.

AN NHIÊN