Trần Dương

Ông lớn ngành đá Vicostone (VCS) doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận giảm 6 quý liên tiếp

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, CTCP Vicostone (Mã: VCS) ghi nhận 1.028 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 31% xuống 28%.

Theo đó, trong kỳ, các chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng, giảm 3% so với quý III/2022. Đây là quý thứ 6, lợi nhuận công ty tăng trưởng âm liên tiếp.

vcs-giam-1698380116.jpg

CTCP Vicostone (Mã: VCS) ghi nhận 1.028 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ.

Giải trình kết quả nói trên lãnh đạo Vicostone cho hay, kết quả kinh doanh sụt giảm trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, điều kiện tài chính bị thắt chặt, lãi suất cho vay tăng khiến chi tiêu của các cá nhân và doanh nghiệp bị hạn chế. Trong khi đó, sản phẩm của công ty không phải hàng hoá thiết yếu nên sức mua bị ảnh hưởng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 3.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 609 tỷ đồng, giảm lần lượt 28%, 35% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Vicostone đề ra hai kịch bản kinh doanh. Kịch bản thứ nhất, công ty đặt mục tiêu 5.891 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 1.325 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Kịch bản thứ 2, công ty lên kế hoạch 4.713 tỷ đồng doanh thu, 1.060 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kịch bản này được đặt trong điều kiện các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội tác động không thuận lợi tới hoạt động kinh doanh của công ty.

Xét theo kịch bản tiêu cực hơn, sau ba quý, Vicostone cùng thực hiện được 68% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vicostone đạt 6.437 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.049 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Vicostone tại ngày 30/9 là 1.070 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng.

AN NHIÊN