Trần Dương

Năm Bảy Bảy (NBB) chào bán hơn 50 triệu cp dự kiến thu về 751 tỷ đồng để rót vào 2 dự án tại Bình Thuận và Quảng Ngãi

Admin

HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) vừa thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ trước đó.

Cụ thể, NBB sẽ chào bán gần 50.1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (tương ứng tỷ lệ chào bán 50%). Giá phát hành là 15,000 đồng/cp, cao hơn 18% giá cổ phiếu NBB chốt phiên 10/03 (12,700 đồng/cp).

Năm Bảy Bảy (NBB) chào bán hơn 50 triệu cp dự kiến thu về 751 tỷ đồng.

Nếu phát hành thành công, tổng giá trị vốn huy động dự kiến hơn 751 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi - Bình Thuận.

Về chi tiết, NBB giải ngân cho dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi hơn 422 tỷ đồng và dự án De Lagi gần 329 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2023.

Được biết, dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi được chấp thuận đầu tư từ năm 2009 với tổng mức đầu tư là 1.752 tỷ đồng, diện tích hơn 102 ha và được chia thành ba giai đoạn. Còn dự án De Lagi đang trong giai đoạn thực hiện đền bù và xây dựng hạ tầng.

Trở lại phương án chào bán cổ phiếu, tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện hai dự án này (tương đương số cổ phần chào bán tối thiểu hơn 35 triệu cp). Nếu đợt phát hành không chào bán bán hết số cổ phần như đăng ký thì NBB sẽ hoàn trả số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông đã nộp tiền mua.

Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, NBB sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng, hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn còn thiếu.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, NBB chỉ đạt 16 tỷ đồng lãi ròng, giảm 95% so với năm trước. Việc sụt giảm doanh thu chủ yếu do doanh thu tài chính giảm hơn 65% vì không còn khoản thu đột biến từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư.

Không những kết quả kinh doanh suy giảm, dòng tiền kinh doanh của NBB còn âm kỷ lục gần 954 tỷ đồng, cùng kỳ âm 103 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1,007 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1,942 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp tăng nợ vay để bù đắp dòng tiền kinh doanh bị thâm hụt và mở rộng đầu tư.

LÊ TRÍ